Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 64 | 2 | 204-224

Article title

Milostné listy Karla Havlíčka a Fany Weidenhoffrové

Content

Title variants

EN
Love letters between Karel Havlíček and Fany Weidenhoffrová

Languages of publication

Abstracts

EN
These reflections on letters between Karel Havlíček and Fany Weidenhoffrová from between April 1845 and August 1846 are based on the view (formulated within semiotics, literary studies and linguistics) that the originator (or “I”) of every text is establishing his perception, “endurance” or conceptualization of reality — so every text is an index sign referring to the “I” (and its relationship to “you”). In support of this standpoint (and based on material for the forthcoming critical edition of Karel Havlíček’s complete correspondence, Czech Science Foundation GA ČR 406/12/0691), a survey is made of how over the period of correspondence the weld between Karel Havlíček’s two “I’s” is increasingly defined — the private “I” (constructed for the corresponding “you”) and the public “I” (constructed, more or less, for the Czech nation) and how as the public “I” gradually preponderates, the misunderstandings, misapprehensions and conflicts with the corresponding “you” increase until the planned wedding is called off.
CS
Východiskem úvah o dopisech Karla Havlíčka Fany Weidenhoffrové z období duben 1845 – srpen 1846 je názor (formulovaný sémiotikou, literární vědou i lingvistikou), že původce („já“) každého textu fixuje své vnímání, „zakoušení“, resp. konceptualizaci skutečnosti - a každý text tak je indexikálním znakem, jenž k „já“ (a jeho vztahu k „ty“) odkazuje. V opoře o toto východisko (a na materiálu připravované kritické edice úplné korespondence Karla Havlíčka, GA ČR 406/12/0691) je sledováno, jak se v narůstání času korespondence vyhraňuje svár dvou „já“ Karla Havlíčka – „já“ soukromého (budovaného pro korespondenční „ty“) a „já“ veřejného (budovaného, zhruba řečeno, pro český národ) a jak s postupně převažujícím „já“ veřejným sílí neporozumění, nedorozumění a konflikty s korespondenčním „ty“, které ústí v zrušení naplánované svatby.

Year

Volume

64

Issue

2

Pages

204-224

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.191ed040-7f0c-4e36-99a9-179be5590229
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.