Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 4 | 1 | 1-15

Article title

Víra ve spravedlivý svět, psychosociální zátěž a depresivita v adolescenci : mediační model

Content

Title variants

EN
Belief in a just world, psychosocial stress and depressivity in adolescence : a mediation model

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie se v širším rámci zaměřuje na vztah víry ve spravedlivý svět k aspektům životní spokojenosti. Konkrétně se věnuje tomu, jakým způsobem víra ve spravedlivý svět vstupuje do vztahu mezi depresivitou a jedincem prožívanou psychosociální zátěží. Pro ověření tohoto předpokladu byl použit mediační model, ve kterém byla depresivita zavedena jako prediktor, prožívaná psychosociální zátěž jako závisle proměnná a osobní a obecný aspekt víry ve spravedlivý svět jako mediátory. Výzkumný vzorek zahrnoval 266 patnáctiletých respondentů (136 dívek, 130 chlapců), kteří dlouhodobě participují na mezinárodním longitudinálním výzkumu ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood). Výsledky ukazují, že osobní víra ve spravedlivý svět je částečným mediátorem vlivu depresivity na prožívanou míru zátěže ve smyslu protektivního faktoru; tedy zmírňuje vztah mezi depresivitou a mírou prožívané zátěže. V případě obecné víry ve spravedlnost je tento vztah jen marginální.
EN
The paper focuses on mutual relations of the belief in a just world and various life satisfaction aspects. More specifically, the function of the belief in a just world in relation between depressivity and experienced psychosocial stress is explored. Structural model assuming mediational effect of personal and general belief in a just world on relation between depressivity and psychosocial stress was successfully verified. Study sample consisted of 266 15-years-old Czech adolescents (136 girls, 130 boys), participating on international project “ELSPAC” (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood). Results show partial mediation effect of personal belief in justice and only a marginal mediation effect of general belief in justice.

Year

Volume

4

Issue

1

Pages

1-15

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.194bb27b-d0f2-48e2-9005-2f26d305901b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.