PL EN


2015 | 9 | 2 | 36-50
Article title

Dotazník intenzity náboženské víry - psychometrické výsledky u českých a slovenských vysokoškolských studentů

Content
Title variants
EN
The Santa Clara strength of Religious Faith Questionnaire - psychometric results in Czech and Slovak university students
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Dotazník intenzity náboženské víry (The Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire, SCSORF; Plante, Boccaccini, 1997b) byl zkoumán na datech dvou souborů – českých (N=522) a slovenských (N=456) vysokoškolských studentech. Vnitřní konzistence byla vysoká u obou zkoumaných souborů (Cronbachova alfa 0,962 a 0,961). Hodnoty žen byly v obou souborech vyšší než mužů. Zjištěná faktorová struktura byla unidimenzionální. Celkově výsledky studie ukazují na dobré psychometrické vlastnosti škály. Autoři zvažují budoucí použití škály jako součásti měření integrity především v pracovní oblasti.
EN
The Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire (SCSORF; Plante, Boccaccini, 1997b) was applied on two groups of respondents, including Czech (N=539) and Slovakian (N=472) university students. The internal reliability was found to be high in both studied groups (Cronbach´s alfa 0,962 and 0,961). Moreover, in both groups female values were found to be higher compared to males. Identified factor analysis was unidimensional. Overall, results of the study indicated good psychometric properties of the scale. Authors consider future application of the scale as a component measure of integrity especially at the workplace area.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
36-50
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.1a3b686b-4cc8-4c3f-97de-d4ebc2d8ca8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.