Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | LXI | 1 | 57-60

Article title

Two unknown paintings by Onorio Marinari in the Castle of Rájec nad Svitavou

Content

Title variants

CS
Dva neznámé obrazy personifikací od Onoria Mariniho na zámku v Rájci nad Svitavou

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The Salm family’s collection of paintings in the Castle of Rájec nad Svitavou is one of the more important stately collections in the Czech Republic with many superior works by Dutch, Central European, and Italian artists and contains two remarkable oil paintings in particular. Until now the paintings had been identified as the work of an early 17th-century painter from northern Italy. They are not dated or signed. However, they are in fact two characteristic works of the Florentine painter Onorio Marinari (1627–1715), a cousin and student of Carlo Dolci. They had so far been considered to be personifications of Astronomy and Architecture. In fact the themes of these paintings come from the Iconology of Cesare Ripa, a very popular art handbook in the 17th century. They represent the allegory of Intelligence holding an armillary sphere, a snake, and a flower garland, with his gaze turned up towards the sky, and the allegory of Perfect Work, holding a pair of compasses in her right hand and a mirror in her left. There is no information about the circumstances behind the creation of these two paintings or their early history. Based on their style of execution of these, their almost identical size, and the fact that they both have the same type of frame dating from the first half of the 18th century, we can assume that they share the same history and that they entered the collection of the Salm family in Rájec nad Svitavou at the same time, though it is not known when. The estate in Rájec was built by Count Antonín Karel Salm-Reifferscheidt (1720–1769), who also laid the foundations of the family picture gallery. He was mainly interested in Flemish, and Dutch artists. It was mostly his son Karel Josef (1750–1838) who enriched the collection with Italian paintings. When compared with the surviving works of Onorio Marinari, the two oil paintings from Rájec nad Svitavou can be said to date from his mature period, around the middle of the 1680s. The closest stylistic parallels for these paintings are The Holy Martyr at the Ringling Museum of Art in Sarasota, Saint Cecilia at the National Gallery of Denmark in Copenhagen, Judith and Holofernes at the Museum of Fine Arts in Budapest, and Christ and the Samaritan Woman at the Museo de Arte di Ponce and the Bishop’s Palace in Arezzo.
CS
Obrazová sbírka z pozůstalosti rodu Salmů na zámku v Rájci nad Svitavou, která v rámci šlechtických sbírek v České republice patří k poměrně důležitým kolekcím s řadou kvalitních děl nizozemských, středoevropských i italských autorů, uchovává dvě zajímavé olejomalby. Obrazy byly dosud určované jako práce severoitalského malíře počátku 17. století. Nejsou datovány ani signovány. Představují však dvě charakteristické práce florentského malíře Onoria Marinariho (1627–1715), bratrance a žáka Carla Dolciho. Do současnosti byly obrazy pokládány za personifikaci Astronomie a Architektury. Ve skutečnosti náměty čerpají z Iconologie Cesara Ripy, v 17. století velmi populární umělecké příručky. Znázorňují alegorii Inteligence s armilární sférou, hadem, květinovým věncem a očima obrácenýma k nebi a alegorii Operazione perfetta, která drží v pravé ruce kružidlo s úhelníkem a v levici zrcadlo. Bližší informace o okolnostech vzniku a nejstarší historii obou Marinariho obrazů nejsou známy. Na základě stylu provedení, téměř shodných rozměrů a identických rámů z doby první poloviny 18. století můžeme předpokládat, že oba obrazy sdílely stejné osudy a do sbírky rodu Salmů v Rájci nad Svitavou se dostaly v neznámé době současně. Panství v Rájci vybudoval hrabě Antonín Karel Salm-Reifferscheidt (1720–1769), který rovněž položil základy rodové obrazárny. Jeho zájem se soustředil především na nizozemské, flámské a holandské autory. O italské obrazy sbírku obohatil především až jeho syn Karel Josef (1750–1838). Obě olejomalby z Rájce nad Svitavou můžeme klást na základě konfrontací s dochovaným dílem Onoria Marinariho do zralého období jeho tvorby, konkrétně do poloviny osmdesátých let 17. století. Nejbližší stylistické paralely pro obrazy z České republiky poskytuje Svatá mučednice z Ringling Museum ze Sarasoty, Svatá Cecilie ze Statens Museum for Kunst z Kodaně, Judita s hlavou Holofernovou ze Szépművészeti Múzeum z Budapeště anebo Kristus se samaritánkou z Museo de Arte di Ponce a z biskupského paláce v Arezzu.

Keywords

Journal

Year

Volume

LXI

Issue

1

Pages

57-60

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1a54209f-b5a1-4044-9291-c03c7680bf84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.