Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 61 | 2 | 183-197

Article title

Rola žiaka pri šikanovaní a jej súvislosti s percipovanou sociálnou oporou

Content

Title variants

EN
The role of a pupil in bullying and its relation to perceived social suppport

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Autori referujú o čiastkových výsledkoch výskumu, který je súčasťou medzinárodného projektu Školní šikana jako proces - sociálně kognitivní analýza třídní šikany. Výskumu sa zúčastnilo 245 žiakov 6. ročníkov základnej školy (113 chlapcov a 132 dievčat). Výsledky ukazujú, že podľa vrstovníckych nominácií možno viac ako polovicu detí považovať za účastníkov šikanovania. Častejšie sa ho zúčastňujú chlapci, a to v role agresora i obete. Dievčatá bývajú častejšie ochrankyňami šikanovaných. Rola, ktorú žiak hrá pri šikanovaní, súvisí s pociťovanou sociálnou oporou, predovšetkým v skupine chlapcov. Najvyššiu oporu, najmä rodičovskú, pociťujú chlapci vystupujúci ako ochrancovia obetí. Rola obete sa, bez ohľadu na pohlavie, spája s najmenej pociťovanou oporou od spolužiakov.
EN
The authors report partial results of the research, which is a part of the international project Bullying at school as a process - a social-cognitive analysis of school bullying. The respondent group consisted of 245 pupils of the 6th grade of elementary school (113 boys and 132 girls). The results show that according to the peer nominations more than one half of the chldren are somehow involved in bullying. Boys are more often involved in bullying, either as agressors or victims. Girls act more often as protectors of the bullied. A role that a pupil plays in bullying is related to the percieved social support, particularly in boys´ groups. The highest support, mostly from their parents, is percievedby boys who act as protectors of the victims. The victim´s role, no matter the gender, is related to the lowest percieved support from peers.

Year

Volume

61

Issue

2

Pages

183-197

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1b2a7efc-ae12-4c37-a86d-f61d07c290ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.