Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 6 | 2 | 60-80

Article title

Autobiografia Alice Salomon- struktury procesowe biografii a losy narodu niemieckiego

Content

Title variants

EN
THE AUTOBIOGRAPHY OF ALICE SALOMON - PROCESS STRUCTURES OF BIOGRAPHY AND THE FATE OF GERMAN NATION

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the article the issue of process structures in the autobiography of Alice Salomon and a relation between biographical and collective trajectory. Besides the introductory information on the pioneer of social work in Germany herself and her international career in organizations of women's movement in the article the analysis of process structures in her autobiography is presented together with theoretical inspirations, methodological remarks and data on the text. In contrast to the analysis of autobiographical utterances of Rudolph Hoess enclosed in three articles by M.Czyzewski and A.Rokuszewska-Pawelek, which to some extent constituted the pattern of construction of the plot, the analysis of Alice Salomon autobiography allows to notice the situation when the collective trajectory does not absorb individuals but makes them build their own identity by means of biographical projects despite experiencing suffering associated with the collective trajectory. By the comparison of R.Hoess and A.Salomon autobiographies an attempt was made to emphasize the complexity of the German nation's fate of the Nazi period.

Year

Volume

6

Issue

2

Pages

60-80

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Agnieszka Kolodziej-Durnas, Instytut Socjologii, Wydzial Humanistyczny, ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin , Poland

References

 • Berger, Peter L., Luckmann, Thomas (1983) Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: PIW
 • Bokszański, Zbigniew (2006) Tożsamości zbiorowe, Warszawa: PWN
 • Bourdieu, Pierre (2000), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
 • Czyżewski, Marek, Rokuszewska-Pawełek, Alicja (1989a) „Analiza Autobiografii Rudolpha Hössa. Część I.” Kultura i Społeczeństwo 33(2): 35-65.
 • Czyżewski, Marek, Rokuszewska-Pawełek, Alicja (1989b) „Analiza Autobiografii Rudolpha Hössa. Część II.” Kultura i Społeczeństwo 33(3-4): 163-181.
 • Czyżewski, Marek, Rokuszewska-Pawełek, Alicja (1990) „Analiza Autobiografii Rudolpha Hössa. Część III.” Kultura i Społeczeństwo 34(1): 119-135.
 • Czyżewski, Marek (1997) „Wprowadzenie do tekstu Fritza Schützego.” Studia Socjologiczne tom. 144 (1): 9-10.
 • Czyżewski, Marek, Piotrowski Andrzej, Rokuszewska-Pawełek, Alicja (red.) (1996), Biografia a tożsamość narodowa, Łódź
 • Domecka, Markieta, Mrozowicki Adam (2008) „Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce.” Przegląd Socjologii Jakościowej Tom IV (1): 136-155. Dostęp lipiec 2008 (http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/archive_pl.php)
 • Gorzko, Marek (2004) Typ doskonały materiału socjologicznego. O niektórych zastosowaniach metody biograficznej w socjologii polskiej, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Kaźmierska, Kaja (1997) „Analiza procesu wykorzenienia w narracjach wojennych mieszkańców Kresów Wschodnich.” Studia Socjologiczne tom. 144 (1): 57-84.
 • Kłoskowska Antonina (1990) „Kulturologiczna analiza biograficzna” s.171-195 w: Metoda biograficzna w socjologii, (red.) Włodarek Jan, Ziółkowski Marek, Warszawa-Poznań, PWN
 • Kłoskowska Antonina (2005) Kultury narodowe u korzeni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Kołodziej-Durnaś A. (2008) „Alice Salomon i szkoła jej imienia – w setną rocznicę założenia” Praca Socjalna 6/2008: 111-120
 • Konecki, Krzysztof (1990), „Trajektoria nowego w organizacji przemysłowej” s. 313-323 w: Metoda biograficzna w socjologii, (red.) Włodarek Jan, Ziółkowski Marek, Warszawa-Poznań, PWN
 • Konecki, Krzysztof (1992) Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium folkloru fabrycznego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Konecki, Krzysztof (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Lees, Andrew (2004a) „Preface and Acknowledgements.” s.ix-x w Salomon, Alice Character is Destiny. The Autobiography of Alice Salomon. (Ed. Andrew Lees) Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Lees, Andrew (2004b) “Introduction.” s.1-7 w Salomon, Alice Character is Destiny. The Autobiography of Alice Salomon. (Ed. Andrew Lees) Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Masłyk-Musiał, Ewa (2003) Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami. Kraków: Oficyna Ekonomiczna
 • Piotrowski, Andrzej (1996) „Wstęp”, w: Czyżewski, Marek, Piotrowski Andrzej, Rokuszewska-Pawełek, Alicja (red.) (1996), Biografia a tożsamość narodowa, Łódź
 • Prawda, Marek (1989) „Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (O koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze).” Studia Socjologiczne Tom 115 (4): 81-98.
 • Riemann, Gerhard, Schütze, Fritz (1992) „’Trajektoria’ jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych.” Kultura i społeczeństwo 39(2): 89-109.
 • Rokuszewska-Pawełek, Alicja (1996) „Miejsce biografii w socjologii interpretatywnej. Program socjologii biografistycznej Fritza Schützego.” ASK 1: 37-54.
 • Salomon, Alice (1937a) Education for Social Work. A Sociological Interpretation based on an International Survey. Zurich-Leipzig: Verlag fur Recht und Gesellschaft A.-G.
 • Salomon, Alice (1937b) „Memorandum“ s.575-584 w Salomon Alice (2003) Frauenemanzipation und soziale Verantwortung. Augewahlte Schriften Band 3: 1919-1948. (Hrsg. Adriane Feustel) Berlin: Luchterhand.
 • Salomon, Alice (1983) Character ist Schicksal. Lebenserinnerungen. (hrsg. Rüdeger Baron, Rolf Landwehr) Weinheim und Basel: Beltz
 • Salomon, Alice (1997) Frauenemanzipation und soziale Verantwortung. Augewahlte Schriften Band 1: 1896-1908. (Hrsg. Adriane Feustel) Berlin: Luchterhand.
 • Salomon, Alice (2000) Frauenemanzipation und soziale Verantwortung. Augewahlte Schriften Band 2:1908-1918. (Hrsg. Adriane Feustel) Berlin: Luchterhand.
 • Salomon, Alice (2003) Frauenemanzipation und soziale Verantwortung. Augewahlte Schriften Band 3: 1919-1948. (Hrsg. Adriane Feustel) Berlin: Luchterhand.
 • Salomon, Alice (2004) Character is Destiny. The Autobiography of Alice Salomon. (Ed. Andrew Lees) Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Schütze, Fritz (1984) “Kognitive Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens.“ s.78-117 w Biographie und soziale Wirklichkeit. Neue Beiträge und Forschungsperspektiven, (hrsv.) M.Kohli, G.Robert. Stuttgart: Metzler
 • Schütze, Fritz (1990) „Presja i wina: doświadczenia młodego żołnierza niemieckiego w czasie drugiej wojny światowej i ich implikacje biograficzne“ s.325-339 w: Metoda biograficzna w socjologii, (red.) Włodarek Jan, Ziółkowski Marek, Warszawa-Poznań, PWN
 • Schütze, Fritz (1992a) “Pressure and Guilt: War Experiences of a Young German Soldier and Their Biographical Implications (Part 1)” International Sociology Vol. 7 (2): 187-208.
 • Schütze, Fritz (1992b) “Pressure and Guilt: War Experiences of a Young German Soldier and Their Biographical Implications (Part 2)” International Sociology Vol. 7 (3): 347-367.
 • Schütze, Fritz (1997) “Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej.” Studia Socjologiczne tom. 144 (1): 11-56.
 • Sikorski, Czesław (2001) Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: PWN
 • Ślęzak, Monika (2005) „Trajektoria cierpienia jako kategoria analizy w badaniach etnicznych (propozycje badań).” s. 301-315 w: W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych, (Red.) J.Leoński, A.Kołodziej-Durnaś, Szczecin, ECONOMICUS.
 • Weber, Marianne (2008), Kobiety wypędzone. Opowieść o zemście zwycięzców, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo
 • Wieler, Joachim (1987) Er-Innerung eines zerstörten Lebensabends: Alice Salomon während der NS-Zeit (1933-1937) und im Exil (1937-1948). Darmstadt: Lingbach.
 • Schuler, Anja (2004) Frauenbewegung und Soziale Reform. Jane Addams und Alice Salomon im transatlantischen Dialog, 1889-1933. Stuttgart: Franz Steiner Verlag

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA101713

YADDA identifier

bwmeta1.element.1bcfb922-55ad-372a-9df1-35400ba465cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.