Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 4 | 4 | 27-40

Article title

Nové přístupy k náhledu na občana se zdravotním postižením a mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

Content

Title variants

EN
New approaches to the view of people with health disability and the international classification of functioning, disability and health

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - MKF (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF), schválená roku 2001 Světovým zdravotním shromáţděním, je základem k hodnocení funkčních schopností a psychosenzomotorického potenciálu osob s disabilitou. Státy Evropské unie přijaly tuto klasifikaci jako základní filosofii a politiku rehabilitace v EU a nástroj jejich inkluze. V ČR byla klasifikace publikována v českém překladu v roce 2008, ale není prozatím prakticky pouţívána. Článek seznamuje psychologickou obec s touto klasifikací, neboť se s ní setkají v multidisciplinární práci v kontextu somatických onemocnění a především při práci s duševně nemocnými.
EN
The International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF, endorsed by the World Health Assembly in 2001, is a base for evaluation of functional abilities and psycho-senso-motoric potential among people with disabilities. The EU states accepted this classification as a basic philosophy and politics of rehabilitation in the EU and as an instrument of inclusion. The classification was published in the Czech translation in 2008 but has not been much used in practice. The aim of the article is to inform colleagues from the field of psychology about the classification, for they may encounter it in a multidisciplinary work in the context of somatic diseases and especially in work with mentally ill people.

Year

Volume

4

Issue

4

Pages

27-40

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • ---
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1c2f4908-9633-4e65-9bce-55718865d408
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.