Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2003 | 15 | 111-127

Article title

Pewne cechy polskiego stereotypu Bułgara

Authors

Content

Title variants

EN
SOME ASPECTS OF THE POLISH STEREOTYPE OF A BULGARIAN

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Stereotyp Bułgara funkcjonujący w środowisku Polaków zamieszkałych w Bułgarii jest zdominowany przez punkt widzenia kobiety-żony, niezbyt bowiem liczna grupa polskich emigrantów znalazła się w Bułgarii głównie poprzez zawieranie małżeństw Bułgarów z Polkami. Na podstawie ankiety przeprowadzonej w latach 1996–2001, na którą odpowiedziało 40 kobiet – Polek żyjących w małżeństwach mieszanych, autorka rekonstruuje polski (ściślej – funkcjonujący wśród Polonii bułgarskiej) kulturowy obraz Bułgarii. Jest to obraz dwojaki: Bułgara jako człowieka Wschodu („Turka”), powolnego, traktującego swoje żony jak niewolnice zobowiązane do prowadzenia domu, akceptującego dominację teściowej nad synową, pracowitego i mało, bo zewnętrznie, religijnego; i równocześnie Bułgara jako Słowianina, który wykazuje wiele cech pozytywnych: gościnność, serdeczność, otwartość. Odczuwana przez Polaków obcość etniczna i kulturowa Bułgarów nie rodzi postawy wrogości, stanowi natomiast podstawę dla utwierdzania się w poczuciu własnej wartości, służy utrwalaniu własnego polskiego – wysoce pozytywnego – autostereotypu.
EN
The article is based on anthropological and linguistic data obtained through fieldwork with Bulgaria-based Poles. A group of Polish residents permanently living in Bulgaria was interviewed between 1996 and 2001. The Poles, usually married to Bulgarian women, tend to live in big cities. Their stereotype of a Bulgarian is predominantly negative. A Bulgarian is usually viewed as possessing oriental features of character, which stems from the one-time Ottoman domination in the area. The content of the stereotype draws on everyday relations such as those between a man and a woman, husband and wife, a Bulgarian mother-in-law and Polish daughter-in-law, or between parents and children. It is also based on the attitude of Bulgarians to tradition, customs, folk culture, religion, etc. Features which are seen as typical of Slavs, such as hospitality, warm-heartedness and frankness, receive positive evaluation. Kindness to and tolerance of foreigners are emphasized as the most positive features of Bulgarians. A hypothesis is put forward that the predominantly negative stereotype of a Bulgarian entertained by Bulgaria-based Poles does not result from the negative evaluation of Bulgarians, but mainly from a highly positive auto-stereotype entertained by the Poles themselves.

Year

Volume

15

Pages

111-127

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • K. Michajlowa, (Sofia, Bulgaria), no address given, contact the journal editor

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
06PLAAAA01112541

YADDA identifier

bwmeta1.element.1c5df49c-1145-3162-8c24-5cc7c48f0a0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.