Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 60 | 2 | 253-262

Article title

Специфіка сільського іменника півдня волинської області другої половини ХІХ століття : вплив церковного календаря на називання дитини як визначальний мотив номінації

Content

Title variants

EN
Specifics of peasants’ names in the south of Volyn region in the second half of the 19th century : the church calendar as amotivation in name-giving
CS
Zvláštnosti jmen vesnického obyvatelstva na jihu volyňské oblasti v druhé polovině 19. století : vliv církevního kalendáře na výběr jména

Languages of publication

RU

Abstracts

EN
This paper provides an analysis of peasants’ names in the rural areas of Brany and Rzhyshiv as they were recorded in the church documents of the 19th century. In the 19th century Volyn, the church calendar played an important role in name-giving which followed the principle of choosing the name according to the date of birth. The basis of the names in this period is made up by names of Greek, Latin and Hebrew origin, and a small number of names of Slavic origin. These names reflect regional specifics caused by historical, religious, and cultural features of the region, and demonstrate the anthroponymic preferences of that period. The analysis focused on the composition of male and female names, the degree of influence of extra-language factors, the tendencies in name formation, and also the frequency of individual names, and it also provides a list of names used actively in the area of this particular period.
CS
Tento článek se zabývá analýzou jmen vesnického obyvatelstva v oblastech vesnic Brany a Rzhyshiv tak, jak byla doložena v církevních záznamech v 19. století. V tomto období hrál velkou roli církevní kalendář a výběr jména se řídil především podle data narození dítěte. Většina těchto jmen je řeckého, latinského a hebrejského původu a pouze malá část jsou jména slovanská. Analyzovaná jména vykazují regionální zvláštnosti zapříčiněné historickými, náboženskými a kulturními rysy dané oblasti, a dokládají preference ve výběru jmen tohoto období. V analýze jsou jména zpracovávána z hlediska kompozice, vlivu mimojazykových faktorů, tendencí ve formování a četnosti jednotlivých jmen, a na jejím základě je vypracován seznam nejčastěji používaných jmen charakteristických pro tuto oblast v daném období.

Journal

Year

Volume

60

Issue

2

Pages

253-262

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1c88635f-1220-4979-ba60-ffccf3a3e375
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.