PL EN


Journal
2010 | 36 | 1 | 245-255
Article title

Niedoceniane czynniki znaczące w decyzjach edukacyjnych i życiowych współczesnej młodzieży gimnazjalnej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Undervalued Factors Influencing Education and Life Decisions af Present Day Middle Schoolers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is an attempt at answering the question of what are the possible education paths and possibilities of their realization in countryside middle schools; who supports the adolescent; how the future is planned along with the conditions necessary to succeed. A rarely discussed issue of extraschool activities, realized mainly out of school, is also touched upon, as is the influence of such activities on undertaken decisions. Informal activities in the local community of the middle schooler, which influence some of his/her decisions as well as formal and informal relations, appear important. The choice of a school is, after all, a significant bond on the path to adulthood, hence it should be conscious and supported by the family, who are not always able to properly advise the young person.
Journal
Year
Volume
36
Issue
1
Pages
245-255
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu Opolskim
 • Krzysztof Zajdel, Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna, Brzeg Opolski, ul. Mlynarska 12, 49-300 Brzeg; Uniwersytet Wroclawski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw, Poland
References
 • Bartnik C. S., Teologia kultury, Dzieła zebrane, t. 6, wyd. „Standruk”, Lublin 1999.
 • Bilińska-Suchanek E., L. Preuss-Kuchta, (red.), Edukacyjne wątpliwości. Bildungszweifel, Wyd. WSP, Słupsk, 1998
 • Gorlach K., Z. Drąg, Z. Seruga, Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej. Aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską, ISP, Warszawa 2003.
 • Ingarden R., Studia z teorii poznania, PWN, Warszawa 1995.
 • Mikicin M., Wspierać swoje dziecko, Wydawnictwo Minerwa, Warszawa 2000.
 • Okoń W., Wszystko o wychowaniu, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1999.
 • Tyszka M., Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.
 • Włodarski Z., A. Matczak, Wprowadzenie do psychologii, WSiP, Warszawa 1992
 • Zajdel K., Społeczne konteksty wyborów edukacyjnych gimnazjalistów szkół wiejskich, Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Żebrowska M. (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA098718
YADDA identifier
bwmeta1.element.1c9b5bf0-ff29-3b22-b042-eeca2da8c7ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.