Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | LXIII | 5 | 363-384

Article title

The Publiv Servants' Colony in Dejvice, Prague, and the New Ideal of Urban Morphology : Anomaly or Paradigmatic Change?

Content

Title variants

CS
Úřednická kolonie v Praze - Dejvicích a nový ideál městské morfologie : Anomálie, nebo paradigmatická změna?

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This study deals with a public servants’ colony consisting of 114 one-storey houses built in Dejvice, Prague, in 1921–1922. One of the first Zeilenbau housing projects in Central Europe, the colony was meant to provide a healthier alternative to the densely packed, closed blocks of flats characteristic of large cities. The study presents the project in its historical context, analyses its concept of urban planning, and tries to find out why it has not yet been adequately dealt with in art-historical discussions. The project’s progressive approach to urban planning and its architectural design were not the result of an autonomous creative initiative, but rather came about as a provisional response to the pressure of an unparalleled housing crisis. Czech urban planners consequently viewed it merely as an ‘anomaly’ and not as a model for future strategies. The study deals with the authorship of the project and ascribes both the planning of the colony and the design of its brick house to Rudolf Hrabě, an engineer at the City Construction Office. However, the intellectual author of the idea to design the wooden groups of four houses, which were published as the work of architects František Ložek and Václav Novák, is identified in the study as their teacher Jože Plečnik, who probably also contributed to the designs of two other structures that were part of the colony: a school and a laundry.
CS
Úřednická kolonie v Praze-Dejvicích sestávající ze 114 jednopatrových domů byla vybudována v letech 1921–1922. Toto sídliště patřilo ve střední Evropě k prvním realizacím řádkové zástavby, která měla poskytnout zdravější alternativu vůči husté velkoměstské struktuře s uzavřenými bloky činžovních domů. Studie představuje toto dílo v historických souvislostech, analyzuje jeho urbanistickou koncepci a současně hledá odpověď na otázku, proč se do dnešní doby nestalo součástí historických vyprávění. Progresivní urbanistické a architektonické řešení totiž nebylo výsledkem autonomního tvůrčího záměru, nýbrž vzniklo jako levné a rychlé provizorium pod tlakem bezpříkladné bytové krize. Proto je čeští urbanisté vnímali jen jako „anomálii“, a nikoliv vzor pro budoucí řešení. Studie se zabývá autorstvím tohoto významného počinu a urbanistické řešení kolonie i plány cihlových domů připisuje inženýru městského stavebního úřadu Rudolfu Hraběti. Jako ideového původce dřevěného čtyřdomku, publikovaného jako dílo architektů Františka Nováka a Václava Ložka, však autor studie identifikuje jejich učitele Jože Plečnika, který se pravděpodobně podílel i na projektu dalších staveb kolonie – školy a prádelny.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

5

Pages

363-384

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1d777ddd-08ea-4f9e-83d2-3cc057228dfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.