Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 62 | 2 | 454-482

Article title

Zu den oberfränkischen Ortsnamen Teuchatz und Treunitz (Lkr. Bamberg)

Content

Title variants

CS
Hornofrancká oikonyma Teuchatz a Treunitz (zemský okres Bamberg)
EN
On the Upper Franconian place names Teuchatz and Treunitz (county Bamberg)

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
The article researches the etymologies of two oikonyms in North-Eastern Bavaria, Teuchatz and Treunitz. Traditionally they were said to have Slavic etymologies, but the 2015 PhD thesis by J. Andraschke (publ. 2016) claims they are of German(ic) origins. The comparison of the different etymologies shows clearly that the Slavic ones are to be preferred over the decidedly weaker German(ic) ones. The names go back to Common Slavic *Tuxonici (*Tuxanici) and *Dorgunici (*Dorgonici) respectively.
CS
Článek se zaměřuje na místní jména Teuchatz a Treunitz na severovýchodu Bavorska. Srovnávány jsou zde tradiční slovanské etymologie těchto jmen s novými germánskými výklady, které předložil J. Andraschke ve své disertaci z roku 2015 (publikovaná v roce 2016). Srovnání ukazuje, že slovanské etymologie jsou vhodnější než germánské. Jména se vyvinula z obecně slovanských jmen *Tuxonici (*Tuxanici), respektive *Dorgunici (*Dorgonici).

Journal

Year

Volume

62

Issue

2

Pages

454-482

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1dc11567-d48c-4931-baa8-d0e9965cc7fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.