Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 160 | 12 | 1054-1070

Article title

Kam jsme se posunuli od zrušení směrnice o uchovávání údajů

Content

Title variants

EN
Where have we shifted since declaring data retention directive invalid

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Evropská unie svou snahu chránit základní práva na soukromí a ochranu osobních údajů v době rychlého rozvoje nových komunikačních technologií zvládá vcelku obstojně. Ať už je to evropský normotvůrce nebo Soudní dvůr EU, přístup k unijnímu právu odráží modernitu dnešní doby. Nicméně na poli uchovávání osobních údajů provozovateli telekomunikačních sítí pro účely předání těchto údajů státním orgánům panovaly od dob zrušení směrnice o uchovávání údajů jisté rozpaky. Cílem příspěvku je tak nejen zhodnotit reakce Evropské unie na nové technologické výzvy s ohledem na ochranu soukromí a osobních údajů a zhodnotit jejich vhodnost či efektivitu, ale především odpovědět na otázku, zda dnes máme unijním acquis jasně stanovené mantinely pro vnitrostátní úpravu ochrany osobních údajů.
EN
The European Union is quite efficient in its efforts to protect fundamental rights to privacy and to personal data protection, even during the time of rapid development of communication technologies. Whether it is the European legislator or the EU Court of Justice, the overall approach reflects the todays’ modernity. Nonetheless, there have been certain confusion regarding the data retention of personal data by telecommunication services providers for the purpose of transferring the data to the public authorities since the declaration of Data Retention Directive invalid. The aim of this paper is not only to evaluate the effectiveness of European Union’s practice within the evolution of new technologies regarding the challenges towards the right to privacy and personal data protection, but also to answer the question of whether we now have clear guidelines for data retention legislation on the national level.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1dff316d-8dd8-4e7b-800d-e0b6f2863dfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.