Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 155 | 9 | 733-753

Article title

Otázky ústavneho postavenia Súdnej rady Slovenskej republiky

Authors

Content

Title variants

EN
Questions Concerning the Constitutional Position of the Judicial Council of the Slovak Republic

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Súdna rada je významný orgán štátu, ktorý voči súdnej moci pôsobí ako garant jej nezávislosti a zároveň voči verejnosti a ostatným orgánom verejnej moci pôsobí ako ručiteľ legitimity súdnej moci uplatňujúci zodpovednosť voči sudcom, ktorí pri výkone súdnej moci porušili právny poriadok. Tieto funkcie súdnej rady sa nedajú vynechať a nahradiť úlohami pri vzdelávaní sudcov, výbere predsedov súdov, vybavovaní sťažností na postup súdov, účasťou pri rozhodovaní o rozpočte justície, pri príprave legislatívy, ktorá sa jej dotýka, či dbaním o etickú úroveň sudcov a pod.
EN
Judicial council is a significant authority which acts as a guarantor of independence of judicial power and simultaneously, in relationship to the public and all other public authorities, acts as a guarantor of legitimacy of judicial power by enforcing liability against judges if they break the law in their decisions. These functions of judicial council cannot be replaced with neither the education of judges, nor the election of presidents of courts, participation at making judiciary budgets or by the drafting of laws on organization of judiciary, or ethics of judiciary, etc.

Contributors

author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1ed6fb4c-f0ae-473d-9535-b99f7ede5125
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.