Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 3-4(74-75) | 89-97

Article title

MOLDING THE PERSONNEL FUNCTION IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES USING THE PODLASKIE VOIVODESHIP AS AN EXAMPLE (Ksztaltowanie funkcji personalnej w MSP na przykladzie województwa podlaskiego]

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This paper takes up the topic of the shaping the of the personnel function in small organizations. It highlights the strategic role of personnel management in the competitive environment in which today's businesses operate. The specifics molding the personnel function in the SME sector are presented as are the results of research carried out among entrepreneurs in the Podlaskie Voivodeship.

Year

Issue

Pages

89-97

Physical description

Document type

COMMUNICATION

Dates

published
2010-06-15

Contributors

 • Krystyna Leszczewska, Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy, ul. Poznanska 141B, 18-400 Lomza, Poland

References

 • Bańka W. (2002), Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie (wybrane problemy), Adam Marszałek, Toruń.
 • Kwiatkowski S. (2003), Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego organizacji, [w:] Dobija D. (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, WSPiZ, Warszawa.
 • Leszczewska K. (2006), Praktyka zarządzania personelem w sektorze MŚP, [w:] Zbigień-Maciąg L., Beck E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym”, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 • Oleksyn T. (1998), Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie. Istota, ewolucja, uwarunkowania, WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa.
 • Philips J.J., Stone R.D., Philips P.P. (2003), Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Humanfactor, Kraków
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa.
 • Rek T. (2005), Menedżer firmy sektora MŚP: intuicja versus kompetencje, [w:] Masłyk-Musiał E. (red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 • Rostkowski T. (2004), Strategia personalna, [w:] Rostkowski T. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.
 • Rybak M. (2003), Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, [w:] Rybak M. (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
 • Staniewski, M. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą, [w:] Koźmiński A., Jemielniak D. (red.), Zarządzanie wiedzą, WSPiZ, Warszawa.
 • Weiss E. (2008), Nowoczesne koncepcje zarządzania z perspektywy procesualnej, [w:] Weiss E., Godlewska M., Bitkowska A. (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, VIZJA PRESS @IT, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA08357

YADDA identifier

bwmeta1.element.20302639-8a3e-3287-8542-277299a1959a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.