PL EN


2010 | 3-4(74-75) | 89-97
Article title

MOLDING THE PERSONNEL FUNCTION IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES USING THE PODLASKIE VOIVODESHIP AS AN EXAMPLE (Ksztaltowanie funkcji personalnej w MSP na przykladzie województwa podlaskiego]

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper takes up the topic of the shaping the of the personnel function in small organizations. It highlights the strategic role of personnel management in the competitive environment in which today's businesses operate. The specifics molding the personnel function in the SME sector are presented as are the results of research carried out among entrepreneurs in the Podlaskie Voivodeship.
Year
Issue
Pages
89-97
Physical description
Document type
COMMUNICATION
Dates
published
2010-06-15
Contributors
 • Krystyna Leszczewska, Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy, ul. Poznanska 141B, 18-400 Lomza, Poland
References
 • Bańka W. (2002), Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie (wybrane problemy), Adam Marszałek, Toruń.
 • Kwiatkowski S. (2003), Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego organizacji, [w:] Dobija D. (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, WSPiZ, Warszawa.
 • Leszczewska K. (2006), Praktyka zarządzania personelem w sektorze MŚP, [w:] Zbigień-Maciąg L., Beck E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym”, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 • Oleksyn T. (1998), Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie. Istota, ewolucja, uwarunkowania, WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa.
 • Philips J.J., Stone R.D., Philips P.P. (2003), Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Humanfactor, Kraków
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa.
 • Rek T. (2005), Menedżer firmy sektora MŚP: intuicja versus kompetencje, [w:] Masłyk-Musiał E. (red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 • Rostkowski T. (2004), Strategia personalna, [w:] Rostkowski T. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.
 • Rybak M. (2003), Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, [w:] Rybak M. (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
 • Staniewski, M. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą, [w:] Koźmiński A., Jemielniak D. (red.), Zarządzanie wiedzą, WSPiZ, Warszawa.
 • Weiss E. (2008), Nowoczesne koncepcje zarządzania z perspektywy procesualnej, [w:] Weiss E., Godlewska M., Bitkowska A. (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, VIZJA PRESS @IT, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA08357
YADDA identifier
bwmeta1.element.20302639-8a3e-3287-8542-277299a1959a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.