PL EN


2011 | 4(29) | 52-61
Article title

Poczucie powodzenia małżeństwa matek dzieci z niepełnosprawnościami

Title variants
EN
Marital Satisfaction of Mothers Who Have Children with Disabilities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem przeprowadzonych badań było poznanie poziomu poczucia powodzenia małżeństwa matek dzieci z niepełnosprawnościami (N = 243). W tym celu wykorzystano Skalę Powodzenia Małżeństwa, autorstwa Marii Braun-Gałkowskiej. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że co druga matka wychowująca dziecko z niepełnosprawnością jest zadowolona ze swojego małżeństwa. Na podstawie przeprowadzonego testu dla wskaźnika struktury ustalono, że matki zadowolone i niezadowolone z małżeństwa różnią się między sobą w sposób istotny pod względem rzeczywistego obrazu ich związku (p < 0,05).
EN
The purpose of this study was to investigate the level of marital satisfaction among mothers of children with disabilities (N = 243). The issue was assessed by one measure, the Marriage Success Scale, constructed by Braun-Galkowska. The results of the statistical analysis show that every second mother of a child with disabilities is satisfied with her marriage. In addition, mothers satisfied and unsatisfied with their marriage have two significantly different images of their real marital relationships (p less than 0,05).
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10294
YADDA identifier
bwmeta1.element.20a6c721-da0c-338a-99ea-7918a399e7a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.