Title

Slavia Antiqua: rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

Other titles
EN
Slavia Antiqua: Yearbook of Slavonic Antiquities
ISSN
0080-9993
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
annual
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
Slavia Antiqua jest czasopismem interdyscyplinarnym i międzynarodowym, w którym publikowali historycy, archeolodzy, językoznawcy, arabiści, etnografowie tak z Polski, jak i z zagranicy (głównie z Czech, Słowacji i Niemiec oraz z Rosji). Poza artykułami stricte naukowymi (studia monograficzne, źródłoznawcze, polemiki, recenzje wydawnicze). Slavia Antiqua w swej Kronice ukazuje również informacje omawiające tak krajowe, jak i zagraniczne konferencje, sympozja oraz kongresy poświęcone badaniom nad szeroko pojętą Słowiańszczyzną. Odnotowuje jubileusze, jak i zgony badaczy zasłużonych dla rozwoju badań nad światem Słowian. Rocznik stara się przyczyniać do rozwoju studiów prowadzonych w różnych działach badań slawistycznych.
Journal contents
  • Slavia Antiqua: rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.