Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 24 | 1 | 216-239

Article title

Rozhlasový režisér Josef Henke

Authors

Content

Title variants

EN
Radio director Josef Henke

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cílem textu je představit rozhlasové režijní dílo předního českého režiséra Josefa Henkeho. Henkeho kariéra je pojednána v kompletním oblouku necelých padesáti let, vymezeny jsou základní tvůrčí linie jeho tvorby, klíčová inspirační východiska a především typické postupy jeho režijní práce. Režijní styl dokládají jednotlivé mikroanalýzy i podrobnější rozbory vybraných inscenací, zkoumána je také inscenační kontinuita Henkeho režií. Tu práce akcentuje v historickém kontextu, reflektuje pak především okolnosti Henkeho zákazu rozhlasové práce v 70. a 80. letech minulého století.
EN
This text aims to introduce the directorial work of the prominent Czech radio director Josef Henke. Henke's career, discussed here, spanned almost fifty years: the essay defines the fundamental creative characteristics, crucial inspirations and especially the quintessential methods of his directorial work. Henke's directorial style is documented by analyses of case studies and detailed readings of selected radio productions. The continuity and aesthetics of Henke's directorial work for radio is contextualized within a historical frame, which pays particular attention to the circumstances whereby Henke was forbidden to work in the radio industry in the 1970s and 1980s.

Contributors

  • Theatralia, redakce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.21353ba5-a4f4-49cf-93a0-4de203fd3bb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.