PL EN


2015 | 9 | 4 | 24-37
Article title

Pracovní motivace : teorie, praxe a nové výzkumné perspektivy a směřování

Content
Title variants
EN
Work motivation : theory, practice and new research perspectives and directions
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Cílem přehledové studie je poskytnout základní přehled hlavních teoretických perspektiv výzkumu pracovní motivace, upozornit na klíčové studie a zdůraznit důležité kontroverze. Hlavní pozornost bude věnována koncepci a přínosu self-determinační teorie (self-determination theory, SDT). Oblast pracovní motivace je z pohledu psychologie práce a organizace jedno z nejprobádanějších témat (Deci, Connell, & Ryan, 1989; Latham, 2012). Případné zájemce k problematice pracovní motivace odkazujeme na knižní přehledy a výstupy z výzkumů (např. Ambrose & Kulik, 1999; Diefendorff & Chandler, 2010; Kanfer, Chen, & Pitchard, 2008; Latham & Pinder, 2005; Latham, 2012; Mitchell & Daniels, 2003, Gagné et al, 2014 aj.). V závěru textu budou diskutovány čtyři vybrané směry a témata ve výzkumu pracovní motivace.
EN
The aim of this overview study is to provide a basic overview of main theoretical perspectives of researching work motivation, to point at key studies and underline important controversies. The main attention will be paid to the concept and contribution of Self-determination Theory (SDT). From psychology of work and organisation point of view, the area of work motivation is one of the most researched topics (Deci, Connell, & Ryan, 1989; Latham, 2012). We refer those who are interested in work motivation to the book lists and research output (e.g. Ambrose & Kulik, 1999; Diefendorff & Chandler, 2010; Kanfer, Chen, & Pitchard, 2008; Latham & Pinder, 2005; Latham, 2012; Mitchell & Daniels, 2003, Gagné et al, 2014 etc.). In the end of the text, there will be discussed four chosen orientations and topics in researching work motivation.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
24-37
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • ---
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.2145af26-a659-4726-ae0d-fdb58ad363dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.