Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 65 | 5-6 | 438-459

Article title

Neidhart’s pranks and mural paintings in Medieval Bohemia

Authors

Content

Title variants

CS
Neidhartovy švanky a nástěnné malby v Čechách

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper focuses on the visual context of Neidhart’s Pranks in medieval Bohemia. It draws attention primarily to one of the wall paintings in the House at the Golden Lily on the Malé náměstí (Small Square) in Prague, portraying the popular subject of the Violet Prank (Vielchenschwank). The paper points out references in in texts of Jan Hus and Stanislaus of Znojmo that prove that the comical anecdote about Neidhart’s violet was well known in Prague at the beginning of the fifteenth century. In Hus’s critique of paintings with themes from ‘The Life of Neidhart’ the Prague reformer could have had this story in mind, or even its depiction in the House at the Golden Lily itself. The Prague painting is compared with portrayals of Neidhart’s stories in German-speaking countries. A close look is taken at the galleries of rulers with emblems of various countries that accompany the Vielchenschwank in the Prague paintings. These can be understood as a kind of topology into which the story is inserted, apparently understood in the broader sense as a parable of the frequently deceptive appearance of things that may be handsome on the surface. Attention is also devoted to the recently discovered fragments of wall paintings at Nový hrad in Jimlín that probably portray another of Neidhart’s pranks about a barrel (Faßschwank). The very end of the article deals with the dissemination of Neidhart’s anecdotes in the broader Bohemian context, pointing out the motif of a man dancing with a jug on his head that appears both in a poem by Bohuslav Hasištejnský of Lobkovice and in Neidhart’s portrayals abroad.
CS
Příspěvek se věnuje vizuálním souvislostem Neidhartových švanků ve středověkých Čechách. Především upozorňuje, že jedna z nástěnných maleb v domě U Zlaté lilie na Malém náměstí v Praze představuje vyobrazení oblíbeného švanku o fialce (Vielchenschwank). Poukazuje na zmínky u Jana Husa a Stanislava ze Znojma, které dokazují, že komický Neidhartův příběh s fialkou byl v Praze na počátku 15. století dobře znám. V Husově kritice obrazů s náměty z "Neidhartova života" tak mohl mít pražský reformátor na mysli právě tento příběh, nebo dokonce přímo vyobrazení v domě U Zlaté lilie. Pražské malby článek široce srovnává s vyobrazeními Neidhartových příběhů v německy mluvících zemích. Pozornost přitom věnuje i galerii panovníků se znaky nejrůznějších zemí, které Vielchenschwank na pražských malbách doprovázejí. Ty lze chápat jako jakousi topologii, do níž je příběh, pojímaný patrně v širším smyslu jako podobenství o často falešné podobě zdánlivě hezkých věcí, zasazen. Dále příspěvek upozorňuje na nedávno odhalené fragmenty nástěnných maleb na Novém hradě v Jimlíně, které pravděpodobně představují vyobrazení dalšího neidhartovského švanku o sudu (Faßschwank). Zcela na závěr se článek věnuje širším souvislostem šíření neidhartovských historek v Čechách a ukazuje na motiv muže tancujícího s konvičkou na hlavě. Ten se objevuje jak v jedné z básní Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, tak i na zahraničních neidhartovských vyobrazeních.

Keywords

Journal

Year

Volume

65

Issue

5-6

Pages

438-459

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
unknown
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.21f2617a-a113-4ea6-938e-d2ddff19f115
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.