Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 8 | 265-280

Article title

FROM A SPINSTER TO A SINGLE WOMAN - THE TRANSFORMATION OF SOCIAL PERCEPTION OF WOMEN LIVING ALONE

Title variants

Od „starej panny” do „singla” – przeobrażenia społecznego postrzegania kobiet żyjących w pojedynkę

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Single women were 'invisible' at the beginning of the 21st century. However, now they are easily noticeable. The perception of a single woman has altered together with the change of the woman's position in a society. Nowadays the stereotype of a spinster has transformed into an image of an independent single woman. The article focuses on the transformation of the social perception of unmarried women. Their presentation was made in the context of women emancipation and changes which took place within the traditional 'gender contract'. They were considered to be the consequence of the process of transforming societies from the traditional into postmodernist ones and they connected with the change of mentality from the collective towards more individualistic. It has been as well assumed that economic factors are vital for the perception of single women. Spinsterhood was expressed as a certain social construction, conventional category, formed discursively in the course of social processes accompanying the current cultural tendencies.

Year

Volume

8

Pages

265-280

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • E. Paprzycka, Uniwersytet Zielonogórski, Wydzial Nauk Pedagogicznych i Spolecznych, Zaklad Metodologii Badan Spolecznych, ul. Energetyków 2, 65-001 Zielona Góra, Poland

References

 • Baker L.G., The Personal and Social Adjustment of the Never – Merried Women, „Journal of Marriage and the Family” 1989, 30, nr 3.
 • Chamerska H., Sytuacja społeczna drobnej szlachcianki w XIX wieku. Królestwo Polskie, [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1995.
 • Davidoff L., Hall C., Family Forunes: Men and Women of the English Middle Class1780-1850, London 1987.
 • Duch-Krzystoszek D., Małżeństwo, seks, prokreacja. Analiza socjologiczna, Warszawa 1995.
 • Fidelis M., Młode robotnice w mieście: percepcja kobiecej seksualności w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2004.
 • Frąckowiak M., Role rodzinne, zawodowe i konsumenckie jako czynniki konstruowania tożsamości kobiet i mężczyzn, [w:] Blaski i cienie życia rodzinnego. Roczniki socjologii rodziny, red. Z. Tyszka, 2003, t. XV.
 • Gordon T., Single Women – On the Margins?, London 1994.
 • Gordon T., Single Women, [w:] Thinking Differently: A Reader in European Women’s studien, red. G. Griffi, R. Braidotti, London, New York 2002.
 • Jeanniere A., Od więzi rodowej do więzi małżeńskiej, [w:] Natura, kultura, płeć, Kraków 1969.
 • Kizwalter T., Procesy modernizacji a emancypacja kobiet na ziemiach polskich w XIX wieku, [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1995.
 • Knothe M., Kobieta w społeczności wiejskiej na przełomie XIX i XX wieku (na przykładzie parafii Zaborów w Galicji), [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1995.
 • Kocik L., Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności, Kraków 2002.
 • Kofta K., Domagalik M., Harpie, piranie, anioły, Warszawa 1999.
 • Kowalska-Glikman S., Kobiety w procesie przemian społecznych
 • w Królestwie Polskim w XIX wieku, [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1995.
 • Krzywicka I., Miłość koleżeńska, „Wiadomości Literackie” 1931, nr 37.
 • Krzywicka I., O powieści Rosamond Lehman, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 20.
 • Krzywicka I., Samotna Kobieta, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 52.
 • Łaciak B., Wzór osobowy współczesnej Polki, [w:] Co znaczy być kobietą w Polsce, red. A. Titkow, H. Domański, Warszawa 1995.
 • Marody M., Giza-Poleszczuk A., Być kobietą, być mężczyzną – czyli o przemianach tożsamości związanej z płcią we współczesnej Polsce, [w:] Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, red. M. Marody, Warszawa 2000.
 • Mędrzecki M., Kobieta wiejska w Królestwie polskim. Przełom XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1995.
 • Oppenheimer V., Family Theory: Competing Perspectives un Social Demography, [w:] International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, red. N.J. Smelser, P. Baltes, vol. 14, Amsterdam-New York 2001.
 • Orzeszkowa E., Kilka słów o kobietach, Warszawa 1873.
 • Pietkiewicz B., Raport Polityki: Stary bez pary, „Polityka” 2001, nr 34.
 • Rzepniewska D., Kobieta w rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku. Królestwo Polskie, [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1995.
 • Siemieńska R., Wartości i postawy warunkujące obecność kobiet na rynku pracy, [w:] Wokół problemów zawodowego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, red. R. Siemieńska, Warszawa 1997.
 • Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.
 • Szlendak T., Antropologia miłości. Socjobiologiczny model wyjaśniania ludzkich strategii seksualnych i próba jego krytyki, „Studia Socjologiczne” 1999, nr 1(152).
 • Szlendak T., Architektonika romansu. O społecznej naturze miłości erotycznej, Warszawa 2002.
 • Szpakowska M., Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003.
 • Titkow A., Kobiety pod presją? Proces kształtowania się tożsamości, [w:] Co znaczy być kobietą w Polsce, red. A. Titkow, H. Domański, Warszawa 1995.
 • Titkow A., Stres i życie społeczne. Polskie doświadczenia, Warszawa 1993.
 • Walczewska S., Damy, rycerze i feministki, Kraków 2000.
 • Whitehead B.D., Why there are no good men left. The Romantic Plight of the New Single Woman, New York 2003.
 • Żmichowska N., Reforma w wychowaniu kobiet, [w:] „Kronika rodzinna” 1969, nr 7.
 • Żylińska A., Emancypacja według Krzywickiej, "Zadra. Pismo feministyczne" 2003, nr 3/4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
07PLAAAA02835777

YADDA identifier

bwmeta1.element.22267710-6c00-36c5-ac74-536804d47644
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.