PL EN


2006 | 18 | 249-264
Article title

Aspects of the Recovery of Context and Performance in a historical Poetics and Pragmatics of Western South Slavic Ritual Folklore

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author examines some of the possible benefits of an integrated ethnolinguistic and ethnopoetic theoretical-methodological framework for a revaluation of the poetic, magical and cultural 'performativity' of Slavic and Balkan traditional ritual texts. He does so by applying a number of concepts and guidelines provided by this combined framework in a microanalysis of two sample cases from the Bosnian/Croatian/Serbian language area. The presented analyses focus on the various ways in which the poetic and figurative stylization and structuring of verbal-ritual texts correlates (indexically and iconically) with their meanings and functions within the performative (actional-ritual) and broader sociocultural context. As these texts can be seen to encode much of the ritual and sociocultural context of their performance, ethnopoetic micro-revaluations of this kind prove useful, by focusing on traditional ritual folklore, in enriched studies of historically and ethnographically situated 'cultures'.
Artykuł jest próbą określenia korzyści płynących z zastosowania interdyscyplinarnej metodologii wypracowanej przez etnolingwistykę i etnopoetykę dla określenia poetyckiego, magicznego i kulturowego funkcjonowania tradycyjnych rytualnych tekstów Słowian Bałkańskich. Ilustracją oferowanych możliwości jest zastosowanie niektórych pojęć i założeń do analizy dwóch przykładów należących do obszaru językowego Bośniaków, Chorwatów i Serbów. Analizy te zmierzają do ukazania różnych korelacji (indeksowych lub ikonicznych) między poetyką, stylizacją i strukturą tekstów o charakterze rytualnym a szerszym kontekstem socjokulturowym. Analizy prowadzą do wniosku, że ponieważ teksty te zawierają wiele elementów z rytualnego i socjokulturowego kontekstu, w jakim są wykonywane, badanie tradycyjnego folkloru rytualnego może być użyteczne dla precyzyjniejszego określenia historycznej i etnograficznej specyfiki danej kultury.
Year
Volume
18
Pages
249-264
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • P. Plas, (Gent, Belgium), no postal address given, contact the journal editor
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
07PLAAAA02505201
YADDA identifier
bwmeta1.element.259698df-369e-38d9-a10a-763c6ebaf0d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.