Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 18 | 249-264

Article title

Aspects of the Recovery of Context and Performance in a historical Poetics and Pragmatics of Western South Slavic Ritual Folklore

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The author examines some of the possible benefits of an integrated ethnolinguistic and ethnopoetic theoretical-methodological framework for a revaluation of the poetic, magical and cultural 'performativity' of Slavic and Balkan traditional ritual texts. He does so by applying a number of concepts and guidelines provided by this combined framework in a microanalysis of two sample cases from the Bosnian/Croatian/Serbian language area. The presented analyses focus on the various ways in which the poetic and figurative stylization and structuring of verbal-ritual texts correlates (indexically and iconically) with their meanings and functions within the performative (actional-ritual) and broader sociocultural context. As these texts can be seen to encode much of the ritual and sociocultural context of their performance, ethnopoetic micro-revaluations of this kind prove useful, by focusing on traditional ritual folklore, in enriched studies of historically and ethnographically situated 'cultures'.
Artykuł jest próbą określenia korzyści płynących z zastosowania interdyscyplinarnej metodologii wypracowanej przez etnolingwistykę i etnopoetykę dla określenia poetyckiego, magicznego i kulturowego funkcjonowania tradycyjnych rytualnych tekstów Słowian Bałkańskich. Ilustracją oferowanych możliwości jest zastosowanie niektórych pojęć i założeń do analizy dwóch przykładów należących do obszaru językowego Bośniaków, Chorwatów i Serbów. Analizy te zmierzają do ukazania różnych korelacji (indeksowych lub ikonicznych) między poetyką, stylizacją i strukturą tekstów o charakterze rytualnym a szerszym kontekstem socjokulturowym. Analizy prowadzą do wniosku, że ponieważ teksty te zawierają wiele elementów z rytualnego i socjokulturowego kontekstu, w jakim są wykonywane, badanie tradycyjnego folkloru rytualnego może być użyteczne dla precyzyjniejszego określenia historycznej i etnograficznej specyfiki danej kultury.

Year

Volume

18

Pages

249-264

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • P. Plas, (Gent, Belgium), no postal address given, contact the journal editor

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
07PLAAAA02505201

YADDA identifier

bwmeta1.element.259698df-369e-38d9-a10a-763c6ebaf0d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.