Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 38 | 3 | 279-299

Article title

The ephemeral and the enduring : trajectories of disappearance for the scientific objects of American Cold War nuclear weapons testing

Authors

Content

Title variants

CS
Efemérní a trvalé : trajektorie zániku vědeckých předmětů amerického testování jaderných zbraní

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The historic material culture produced by American Cold War nuclear weapons testing includes objects of scientific inquiry that can be generally categorized as being either ephemeral or enduring. Objects deemed to be ephemeral were of a less substantial nature, being impermanent and expendable in a nuclear test, while enduring objects were by nature more durable and long-lasting. Although all of these objects were ultimately subject to disappearance, the processes by which they were transformed, degraded, or destroyed prior to their disappearing differ. Drawing principally upon archaeological theory, this paper proposes a functional dichotomy for categorizing and studying the historical trajectories of nuclear weapons testing technoscience artifacts. In examining the transformation patterns of steel towers and concrete blockhouses in particular, it explores an associated loss of scientific method that accompanies a science object's disappearance.
CS
Historická materiální kultura, která je výsledkem amerického testování jaderných zbraní za  studené války, zahrnuje objekty vědeckého výzkumu, jež lze obecně kategorizovat jako efemérní nebo trvalé. Objekty považované za  efemérní měly méně solidní podstatu, jelikož byly pomíjivé a určené ke zničení při jaderném testu, zatímco trvalé objekty byly z  podstaty odolné a dlouhotrvající. Ačkoli všechny tyto objekty nakonec podlehly zkáze, procesy, jež jejich zániku předcházely a  jimiž byly objekty transformovány, degradovány nebo ničeny, se lišily. Tento text čerpá především z  archeologické teorie a  navrhuje funkční dichotomii pro kategorizaci a výzkum historických trajektorií technovědeckých artefaktů určených k testování jaderných zbraní. Zkoumáním zejména transformačních vzorců ocelových věží a  betonových pevností se tento text zabývá související ztrátou vědecké metody, která doprovází zánik vědeckého objektu.

Year

Volume

38

Issue

3

Pages

279-299

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.267bd302-86f8-417f-b44a-ebf4bd306c40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.