Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 62 | 4 | 572-591

Article title

Antonín Sova a básníci korejského modernismu : Několik srovnávacích poznámek k problému modernity

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek ukazuje možné souvislosti mezi poezií Antonína Sovy a korejskými moderními básníky. Využívá koncepci orientalismu (hlavně E. W. Saida) a zvláště úvah Věry Linhartové o moderním umění a filozofii v Orientu. Na tomto základě srovnává některé rysy geograficky si vzdálených poetik. V centru pozornosti je poezie A. Sovy s jeho ženskostí a symbolickou vizuálností, která se specificky blíží poezii korejských modernistů. Blízkost také signalizuje hlavně z korejského hlediska téma národního vzepětí a protestu proti moci utlačovatelů v období českých a korejských válečných a politických kataklyzmat.
EN
This article refers to the possible connections between the poetry of Antonín Sova and some modern Korean poets. It uses the concept of orientalism (particularly from E. W. Said) and especially the thinking of Věra Linhartová on modern art and philosophy in the Orient. On this basis it compares several features of poetics that are geographically widely separated. Attention is focused on the poetry of Antonín Sova and its femininity and symbolic visuality, which comes specifically close to the poetry of the Korean modernists. From the Korean perspective an affinity is also primarily signalled by the subject of a national upsurge and a protest against the power of the oppressors during the Czech and Korean political and wartime cataclysms.

Year

Volume

62

Issue

4

Pages

572-591

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.268ba65e-5a0f-47f2-8bb0-2140f748bc76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.