Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 7 | 1 | 3-21

Article title

Granice (teorii) spolecznych swiatów

Authors

Content

Title variants

EN
FRONTIERS OF THE SOCIAL WORLDS' THEORY

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This essay opens to scrutiny the Anselm Strauss's social worlds theoretical perspective applicability borders problem. Applying a specific conceptual experiment that consists of an attempt to explore the 'extreme' phenomenon of the consensual SM communities by reconstructing the foregoing phenomenon in frame of the social worlds' theory, this argument is about to elucidate these elements of the theory, that despite of being hard to apprehend, comprise the crucial aspects of the analyzed phenomenon. A unique way of organizing the subjectively lived experience and shared definition of the situation (in this case the interpretations of sexual violence practice) could not be conceptualized on the base of the participant's subjective self-consciousness. The symbolic interactionist tradition is indirectly based on the idea of Cartesian, self-conscious individual that mainly express its experiences on a verbal interactional level. Therefore, tracing how the notion of the person acting evolves in the interactionist and pragmatic tradition (in which Strauss's theory is rooted in), facilitates recognition of this concept's potential limits. In fact, strict revisions in the area of subjectivity idea applied in any human and social sciences, that should not be overestimated in the foregoing context, allow a more theoretically conscious look on the social worlds' theory.

Year

Volume

7

Issue

1

Pages

3-21

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
 • Wiktor Marzec, Katedra Socjologii Kultury Instytutu Socjologii UL, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Lódz, Poland

References

 • Beckmann, Andrea (2001) „Deconstructing Myths. The Social Construction of Sadomasochism versus Subjugated Knowledges of Practitioners of Consensual SM” Journal of Criminal Justice and Popular Culture vol. 8, no. 2: 66-95.
 • Benford, Robert, Snow, David (2000) „Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment”, Annual Review of Sociology vol. 26: 611-649.
 • Bienvenu II, Robert V. (1998) The Development of Sadomasochism as a Cultural Style in the Twentieth-Century United States, praca doktorska złożona w Indiana University, Bloomington. Całość dostępna na stronie internetowej autora http://www.americanfetish.net/sexresearch.us/Dissertation.html., dostęp z dnia 05.06.2009.
 • Bielik-Robson, Agata (2001) „My romantycy – źródła romantycznego modernizmu Charlesa Taylora” w Taylor, Charles, Źródła podmiotowości. Warszawa: PWN.
 • Bokszański, Zbigniew (1986) „Koncepcja tożsamości jednostki w pracach Anselma L. Straussa” Studia Socjologiczne nr 2 (101): 99-121.
 • Buksiński, Tadeusz (2001) „Doświadczenie w naukach społecznych” w idem (red.) Doświadczenie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 • Butt, Trevor, Langdridge, Darren (2004) „A Hermeneutic Phenomenological Investigation of the Construction of Sadomasochistic Identities” Sexualities no. 7: 31-53.
 • Charmaz, Kathy (2006) Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis. London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage.
 • Clarke, Adele E. (2003) „Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn” Symbolic Interaction 26(4): 553-576.
 • Clarke, Adele E. (2005) Situational Analysis. Grounded Theory After the Postmodern Turn. Thousand Oaks: Sage.
 • Czarnocka, Małgorzata (1998) „Nowożytne pojęcie podmiotu a jego współczesne erozje” w Alina Motycka (red.) Wiedza a podmiotowość. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Czyżewski, Marek (1981) „Miejsce analizy ramowej w socjologii Ervinga Goffmana”, Przegląd Socjologiczny T. XXXIII: 195-215.
 • Czyżewski, Marek (1985) „Problem podmiotowości we współczesnej socjologii interakcji. Jaźń i jej <>”, Kultura i Społeczeństwo rok XXIX nr 3: 31-51.
 • Dewey, John (1929) Experince and nature. London: Allen.
 • Glaser, Barney, Strauss, Anselm (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków: Nomos.
 • Hałas, Elżbieta (2006) Interakcjonizm symboliczny, Warszawa: PWN.
 • James, William (1890) Principles of Psychology, An internet resource developed by Christopher D. Green. Toronto: York University. http://psychclassics.yorku.ca/James/Principles/index.htm, dostęp z dnia 10.05.2009.
 • James, William (2002) Varieties of Religious Experience. A Study in Human Nature. London: Routledge.
 • Jay, Martin (2008) Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat. Kraków: Universitas.
 • Kacperczyk, Anna (2005), „Zastosowanie teorii społecznych światów w badaniach empirycznych” w Hałas, Elżbieta, Konecki, Krzysztof (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa: Scholar.
 • Kacperczyk, Anna (2007) „Badacz i jego poszukiwania w świetle Analizy Sytuacyjnej Adele E. Clarke, Przegląd Socjologii Jakościowej Tom III Numer 2: 5-32.
 • Kaufmann, Jean-Claude (2004) Ego. Socjologia jednostki. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Konecki, Krzysztof (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.
 • Konecki, Krzysztof (2005) Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa: Scholar.
 • Konecki, Krzysztof (2009) „Teoretyzowanie w socjologii – czyli o odkrywaniu i konstruowaniu teorii na podstawie analizy danych empirycznych” w Glaser, Barney, Strauss, Anselm, Odkrywanie teorii ugruntowanej. Kraków: Nomos.
 • Laclau, Ernesto (2009) Rozum populistyczny. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Maffesoli, Michel (2008) Czas plemion. Warszawa: PWN.
 • Marzec, Wiktor (2009a) Konsensualny sadomasochizm – spór o przemoc. Niepublikowana praca magisterska, Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Marzec, Wiktor (2009b) „Skóra, bura i komóra (na kłódkę). Kształtowanie się współczesnego świata BDSM”, Maska, nr VI.
 • Marzec, Wiktor (w druku) „Konsensualny sadomasochizm – spór o przemoc. Kontrowersje wokół praktyk cielesnych w perspektywie fenomenologii społecznej”, Societas/Communitas.
 • Mead, George H. (1975) Umysł, osobowość, społeczeństwo. Warszawa: PWN.
 • Prus, Robert (2004) „Gambling as Activity: Subcultural Life-Worlds, Personal Intrigues, and Persistent Involvements”, The Electronic Journal of Gambling 10 (February).
 • Prus, Robert (2007a) „Aristotle’s Nicomachean Ethics: Laying the Foundations for a Pragmatist Consideration of Human Knowing and Acting”, Qualitative Sociology Review 3 (2): 5-45.
 • Prus, Robert (2007b) „An Interview with Robert Prus: His Career, Contributions, and Legacy as an Interactionist Ethnographer and Social Theorist”, Steven Kleinknecht (interviwer), Qualitative Sociology Review 3 (2): 221-288.
 • Sikora, Marek (b.d.) „Problem doświadczenia naukowego”. Kserokopia, brak danych.
 • Soeffner, Hans-Georg (1991) „<> as Intended Fragment: The Critique of Empirical Reason According to Anselm Strauss” w Maines, D. R. (red.) Social Organization and Social Process. Essays in Honor of Anselm Strauss, New York: Aldine de Gruyter: 360-371.
 • Stets, Jan, Jonathan Turner (2009) Socjologia emocji. Warszawa: PWN.
 • Stoller, Robert (1991) Pain &Passion. A Psychoanalyst Explores the World of S&M, New York-London: Plenum Press.
 • Strauss, Anselm (1978) „A Social World Perspective” w Norman Denzin (red.), Studies in Symbolic Interaction vol. 1, Greenwich: JAI Press, 119-128.
 • Strauss, Anselm (1982) „Social Worlds and Legitimation Processes” w Norman Denzin (red.), Studies in Symbolic Interaction vol. 4, Greenwich: JAI Press: 171-189.
 • Strauss, Anselm (1984) „Social Worlds and Their Segmentation Processes” w Norman Denzin (red.), Studies in Symbolic Interaction vol. 5, Greenwich: JAI Press: 123-139.
 • Strauss, Anselm (1993) Continual Permutation of Action, New York: Aldine de Gruyter.
 • Strauss, Anselm (2009) Mirrors and masks - the search for identity, Glencoe: Free Press.
 • Suflida Aleksandra (2006) „Polska scena BDSM” w Jacek Kurczewski (red.), Praktyki cielesne. Warszawa: Wyd. Trio.
 • Tamotsu Shibutani (1955) „Reference Groups as Perspectives” American Journal of Sociology vol. 60, no. 6.: 562-569.
 • Taylor, Charles (2001) Źródła podmiotowości. Warszawa: PWN.
 • Taylor, Gary W., Ussher, Jane M. (2001) „Making Sense of S&M: A Discourse Analytic Account” Sexualities vol. 4: 293-314.
 • Thompson, Mark (red.) (1991) Letaher-folk. Radical Sex, People, Politics and Practice. Boston: Alyson Pub.
 • Frontiers of Social Worlds (Theory)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA09861

YADDA identifier

bwmeta1.element.26d74188-aebb-35e2-b41f-ee5584d474b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.