Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1(72) | 21-29

Article title

PERSONAL KNOWLEDGE MANAGEMENT AS EMPLOYABILITY SUPPORT

Content

Title variants

EN
Indywidualne zarzadzanie wiedza jako wsparcie potencjalnej kariery

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest omówienie wzajemnych powiązań pomiędzy dwiema koncepcjami, tj. indywidualnym zarządzaniem wiedzą oraz potencjałem kariery. Obie koncepcje wiążą się z nowym modelem karier zawodowych, tj. karier opartych na wiedzy.
EN
The objective of this paper is to describe the relationship between personal knowledge management and employability. Both concepts are connected with a new model of the professional career - the knowledge-based career.

Year

Issue

Pages

21-29

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2010-02-15

Contributors

 • University of Wrocław, Wrocław, Poland
 • Marzena Swigon, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Historii i Stosunków Miedzynarodowych, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn, Poland

References

 • Antczak Z. (2008), Kwalifikacje a kompetencje (rozważania metodologiczno-systematyzujące), [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Difin, Warszawa.
 • Avery S., Brooks R., Brown J., Dorsey P., O’Conner M. (2001), Personal Knowledge Management: framework for integration and partnerships, [on-line] [Dostęp 28 czerwca 2009], [http://www.millikin.edu/pkm/pkm_ascue.html].
 • Barth S. (2004), Self-organization: taking a personal approach to KM, [on-line] [Dostęp 6 października 2009], [http://www.knowledgeboard.com/download/3285/pkm-chapter-stevebarth.pdf].
 • Bohdziewicz P. (2008), Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Clarke M. (2008), Understanding and managing employability in changing career contexts, „Journal of European Industrial Training”, nr 4.
 • Clarke M., Patrickson M. (2008), The new covenant of employability, „Employee Relations”, nr 2.
 • Frand J., Hixon C. (1998), Personal Knowledge Management: Who, What, Why, When, Where, How? [on-line] [Dostęp 6 października 2009], [http://www.anderson.ucla.edu/faculty/jason. frand/researcher/speeches/educom98pkm/].
 • Frand J., Lippincott A. (2002), Personal Knowledge Management: a strategy for controlling information overload, [on-line] [Dostęp 6 października 2009], [http://www.anderson.ucla.edu/faculty/jason.frand/researcher/articles/info_overload.html].
 • Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Jefferson T.L. (2006), Taking it personally: personal knowledge management, „VINE”, nr 1.
 • Mallough S., Kleiner B. (2001), How to determine employability and wage earning capacity, „Management Research News”, nr 3/4.
 • Marzec I., Jędrzejowicz P., Van der Heijden B., Bozionelos N., Knauth P., Scholarios D., Van der Schoot E. (2009), Specjaliści ICT w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4.
 • Orczyk J. (2009), Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4.
 • Pauleen D. (2009), Personal knowledge management: putting the „person” back into the knowledge equation, „Online Information Review”, nr 2.
 • Pocztowski A. (2001), Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Gospodarowanie pracą, Urbaniak B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rothwell A., Arnold J. (2007), Self-perceived employability: development and validation of a scale, „Personnel Review”, nr 1.
 • Sidor-Rządkowska M. (2008), Zarządzanie kompetencjami – teoria i praktyka, „Zarządzanie Zmianami. Biuletyn POU”, nr 9.
 • Świgoń M. (w druku, 2009), Personal knowledge management (indywidualne zarządzanie wiedzą), [w:] Bezpieczna, innowacyjna i dostępna informacja. Perspektywy dla sektora usług informacyjnych w społeczeństwie wiedzy, Pietruch-Reizes D. (red.), Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Katowice. [on-line; prezentacja] [Dostęp 6 października 2009], [http://www.slideshare.net/marzena.swigon/personal-knowledge-management-2070114].
 • Świgoń M. (w druku, 2009a), Personal knowledge management (PKM) – geneza i rozwój teorii, „Współczesne Zarządzanie”, nr 3.
 • Świgoń M. (2009), Informacja a informacja naukowa [w:] Historia – Archiwistyka – Informacja naukowa, Świgoń M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Truch E. (2001), Managing personal knowledge: the key to tomorrow’s employability, „Journal of Change Management”, nr 2.
 • Walkowiak R. (2008), Problemy metodologiczne pomiaru i raportowania kompetencji [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Difin, Warszawa.
 • Wright K. (2005), Personal knowledge management: supporting individual knowledge worker performance, „Knowledge Management Research & Practice”, nr 3.
 • Zhang Z. (2009), Personalising organizational knowledge and organisationalising personal knowledge, „Online Information Review”, nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA07698

YADDA identifier

bwmeta1.element.271318d3-f45b-3896-85c5-0e63396d8e69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.