PL EN


Journal
2016 | 57 | 7-19
Article title

The typology of structural and semantic peculiarities of informal personal names in the Kazakh, Russian and German languages

Content
Title variants
CS
Typologie strukturních a sémantických specifik neoficiálních osobních jmen v kazaštině, ruštině a němčině
Languages of publication
EN
Abstracts
CS
Tento článek zkoumá aspekty neoficiálních osobních jmen ve třech různých jazycích (kazaštině, ruštině a němčině): strukturu, sémantiku, motivaci a kulturní a národní identitu. Vzhledem k tomu, že kazaština, ruština i němčina náleží k odlišným strukturním systémům, jejich neformální osobní jména se liší svou strukturou a slovotvorbou, sémantickými modely a národními zvláštnostmi motivace. Struktura neformálních osobních jmen zahrnuje tzv. „kvalitativní jména“ (hypokoristika, deminutiva, augmentativa, pejorativa) a přezdívky (meliorativní, andronymické, kolektivní, výsměšné, školní, hanlivé). Nejproduktivnějším způsobem tvoření emočně expresivních forem osobních jmen ve zkoumaných jazycích se ukázal být způsob morfologický (afixace).
Journal
Year
Volume
57
Pages
7-19
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.279677b9-c384-4f4e-ada9-9d1df4ffcff4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.