Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 69 | 1 | 80-91

Article title

The painting by Johann Franz de Backer The Finding of the Body of Duke Henry II the Pious in the Collegiate Church of the Holy Cross: on the first temporary painting show in Wrocław

Content

Title variants

CS
Obraz Johanna Franze de Backera Nalezení těla knížete Jindřicha II. Pobožného v kolegiátním kostele sv. Kříže. O první malířské výstavě ve Vratislavi

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper discusses the temporary show of the monumental painting The Finding of the Body of Duke Henry II the Pious by Johann Franz de Backer (Antwerp 1680 - after 1737) - the court painter of the Bishop of Wrocław, Franz Ludwig von der Pfalz-Neuburg. It took place in the Collegiate Church of the Holy Cross in Wrocław in July 1728, before sending the painting to the Benedictine Church of the Elevation of the Holy Cross and St Hedwig in Legnickie Pole. This exhibition, mentioned by the local newspaper ‘Schlesischer Nouvellen-Courier’, was crowded with the inhabitants of the city and widely commented on by experts and art lovers. It was a conscious show of an outstanding work of art, organized most probably by De Backer himself. He was an excellent painter and outstanding expert in European painting, who spent his professional life working at various European courts. The exhibition had not only artistic value, but also an ideological significance associated with the cult of Duke Henry II the Pious as a Christian martyr, who had given his life in the battle of Legnica in 1241 in defence of the Christian faith against the the Mongolian army. In the times of a heated religious conflict between the majority of Protestants in Silesia and the Catholics supported by the Habsburg authorities the person of Duke Henry II the Pious served as a symbol of the fight against the non-Catholics. This show in the Collegiate Church of the Holy Cross was the first temporary art exhibition in Wrocław, organized long before the institution of annual exhibitions of works of art appeared in Central Europe. Unfortunately, it did not receive any response from other artists active in Silesia until 1862 when Heinrich Förster, the bishop of Wrocław and an outstanding patron and art lover, organized a temporary exhibition of the painting The Vision of St Hedwig by the excellent Düsseldorf painter Karl Müller which was intended for the parish church of St Hedwig in Ząbkowice Śląskie-Sadlno.
CS
Článek pojednává o výstavě monumentálního obrazu Nalezení těla knížete Jindřicha II. Pobožného od Johanna Franze de Backera (Antverpy, 1680 - po roce 1737), dvorního malíře vratislavského biskupa Franze Ludwiga von der Pfalz-Neuburga. Konala se v kolegiátním kostele sv. Kříže ve Vratislavi v červenci roku 1728 a malba byla po jejím skončení předána do benediktinského kostela Povýšení sv. Kříže a sv. Hedviky v Lehnickém Poli. Výstavu, na kterou upozorňovaly regionální noviny Schlesischer Nouvellen-Courier, navštěvovaly davy vratislavských obyvatel a obšírně ji komentovali odborníci a milovníci umění. Promyšlenou prezentaci výjimečného uměleckého díla zorganizoval s nejvyšší pravděpodobností sám de Backer, vynikající malíř a znalec evropské malby, jenž působil na mnoha evropských dvorech. Výstava nepředstavovala pouze uměleckou hodnotu, ale měla také ideologický význam spojený s kultem knížete Jindřicha II. Pobožného jako křesťanského mučedníka, který položit svůj život v bitvě u Lehnice v roce 1241 při obraně křesťanské víry před mongolskou armádou. V období vyhroceného náboženského konfliktu mezi slezskou protestantskou většinou a katolíky podporovanými habsburskými úřady sloužila osobnost Jindřicha II. Pobožného jako symbol boje proti nekatolíkům. Tato prezentace obrazu v kolegiátním kostele sv. Kříže se stala vůbec první krátkodobou výstavou ve Vratislavi, uspořádána byla navíc mnohem dříve, než se ve střední Evropě začaly konat každoroční přehlídky uměleckých děl. U umělců činných ve Slezsku však neměla žádnou odezvu až do roku 1862, kdy vratislavský biskup Heinrich Förster, výjimečný patron a milovník umění, uspořádal výstavu obrazu Vidění svaté Hedviky od vynikajícího düsseldorfského malíře Karla Müllera, který byl určen pro farní kostel sv. Hedviky ve Frankenštejně (Ząbkowice Śląskie-Sadlno).

Journal

Year

Volume

69

Issue

1

Pages

80-91

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
unknown
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.27bbd770-eb8d-4d59-80c0-804f159d96e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.