Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 58 | 4 | 454-470

Article title

František Xaver Němečeks Vorlesungen über Ästhetik an der Prager Universität. Charakteristik in Grundzügen

Authors

Content

Title variants

EN
Prague University lectures on aesthetics by František Xaver Němeček. Basic characteristic
CS
Pražské univerzitní přednášky z estetiky Františka Xavera Němečka. Základní charakteristika

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
A study dealing with notes from the aesthetics lectures given at Prague University’s Faculty of Arts in the academic year 1811/1812, taken by Peter Eduard Bolzano (1793–1818), the prematurely deceased brother of Bernard Bolzano. The study identifies as the lecturer František Xaver Němeček, a finding which singles the notes out as source material for an insight into the most comprehensive available version of the latter’s theory of aesthetics. The contents of the individual lectures are then summed up and complemented by a list of aestheticians, artists and art works referred to in the notes. All of this is then set in a broader context of the given historical period, with a view to prospective detailed research into Němeček’s contribution to aesthetics. The study demonstrates that Němeček’s approach to aesthetics was still by and large cosmopolitan and universalistic rather than nationally oriented.
CS
Studie pojednává o zápisu z přednášek z estetiky držených na filozofické fakultě pražské univerzity ve studijním roce 1811/1812, který pořídil Peter Eduard Bolzano (1793–1818), předčasně zesnulý bratr Bernarda Bolzana. Studie identifikuje jako přednášejícího Františka Xavera Němečka, čímž ze zápisu učiní pramen skýtající nejucelenější verzi jeho estetické teorie. Následně shrne obsah přednášek včetně přehledu zachycených estetiků, umělců a uměleckých děl, aby je nakonec vsadila do dobového kontextu se záměrem vytvořit vhodné východisko pro pozdější detailní zkoumání Němečkovy estetiky po jednotlivých pojmech. Studie ukazuje, že Němečkova estetika byla ještě kosmopolitně univerzalistická, nikoli nacionální.

Year

Volume

58

Issue

4

Pages

454-470

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic
  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic
unknown
  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.2924e908-b45f-44aa-9567-9030e5cc119f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.