Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 7 | 3 | 1-34

Article title

O niektórych problemach zwiazanych z dyskursem antyrasistowskim. Na przykladzie sporu o oswiadczenie sejmowe posla Górskiego.

Authors

Title variants

EN
ON SOME PROBLEMS RELATED TO THE ANTI-RACIST DISCOURSE. EXEMPLIFIED BY THE CASE OF THE DISPUTE OVER THE PARLIAMENTARY STATEMENT MADE BY DEPUTY GÓRSKI

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The purpose of the article is to draw attention to the issue of efficacy of the anti- racist communication strategies used to publicize and criticize cases of the racist hate speech in the Polish public discourse. I argue that the actions being currently undertaken within this field - defined as the anti-racist discourse - are often ineffective. The empirical basis for considerations presented in the article is provided by a discourse analysis focusing on the media dispute evoked by the parliamentary statement made by deputy Artur Górski (Law and Justice) on October 5, 2008. The context for reflection on the Polish anti-racist discourse and the controversies over the validity of the racist hate speech is of double nature. On one hand, it is shaped by the American debates on political correctness carried out in the eighties and nineties of the 20th century. On the other, the context comprises transformations of the racist and anti-racist discourse in the Western Europe as well as the rhetoric of the European populist right that has been developing since the seventies of the last century. In the article, I point at some of the causes of inefficacy of the anti-racist discourse and also try to outline certain general directives that can offer a departure point for reasonable modification of the anti-racist communication strategies in the future.

Year

Volume

7

Issue

3

Pages

1-34

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Jacek Paczesny, Zaklad Badan Komunikacji Spolecznej, Instytut Socjologii UL, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Lódz, Poland

References

 • Alexander, Jeffrey C. (1998) “Citizen and Enemy as Symbolic Classification: On the Polarizing Discourse of Civil Society”. S. 96–114 w Real Civil Societies. Dilemmas of Institutionalization, (Red.) J. C. Alexander. London: Sage.
 • Alexander, Jeffrey C. (2010) “Obywatel i wróg jako symboliczna klasyfikacja”. S. 307-322 w Znaczenia Społeczne. Przełożyli Stanisław Burdziej i Jacek Gądecki. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Barker, Martin (1981) The New Racism: Conservatives and the Ideology of the Tribe. London: Junction Books.
 • Bralczyk, Jerzy (2010) „Głos w dyskusji redakcyjnej «Mowa nienawiści jako przemoc»”. Societas/Communitas 2(10): 33–35.
 • Cameron, Deborah (1995) Verbal Hygiene. London, New York: Routledge.
 • Czyżewski, Marek (1997) „W stronę teorii dyskursu publicznego”. S. 42–115 w Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, (Red.) M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski. Kraków: Aureus.
 • Czyżewski, Marek (2010) „«Język wrogości» oraz spór o III i IV RP w perspektywie analizy dyskursu publicznego. Wybrane rezultaty projektu badawczego oraz uwagi metodologiczne”. S. 47–61 w Język IV Rzeczpospolitej, (Red.) Maciej Czerwiński, Paweł Nowak, Renata Przybylska. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Czyżewski, Marek; Dunin, Kinga i Andrzej Piotrowski (1991) „Cudze problemy, czyli wstęp do sepologii”. S. 5–22 w Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne, (Red.) M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych.
 • Czyżewski, Marek; Kowalski, Sergiusz i Andrzej Piotrowski, redaktorzy (1997) Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Kraków: Aureus.
 • van Dijk, Teun A. (1991) Racism and the Press. London, New York: Routledge.
 • van Dijk, Teun A. (1993) Elite Discourse and Racism. London: Sage.
 • Diouf, Mamadou i Artur Górski, „O kim ta historia?” Warto rozmawiać, Program z dnia 13 listopada 2008. Program prowadził Jan Pospieszalski. Nagranie dostępne na stronie internetowej Telewizji Polskiej «http://www.tvp.pl/publicystyka/tematyka-spoleczna/warto-rozmawiac/wideo/o-kim-ta-historia-13112008» [dostęp: listopad 2011].
 • Duszak, Anna i Norman Fairclough, redaktorzy (2008) Krytyczna Analiza Dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Universitas.
 • Eberhardt, Jennifer L. i Susan T. Fiske (1999) „Motywowanie jednostek do zmiany: co ma czynić osoba stereotypizowana?”. S. 296–332 w Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, (Red.) M. Hewstone, C. MacRae, Ch. Stangor. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Gould, Jon B. (2005) Speak No Evil. The Triumph of Hate Speech Regulation. Chicago, London: University of Chicago Press.
 • Górski, Artur (2008) Oświadczenie wygłoszone na posiedzeniu Sejmu w dniu 05.11.2011 r. Dostępne w Internecie «http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/1823F811» [dostęp: listopad 2011].
 • Hewstone, Miles; MacRae, C. Neil i Charles Stangor, redaktorzy (1999) Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kaczyński, Jarosław, „Apostazja od politycznej poprawności”. Sygnały dnia, Program 1 Polskiego Radia, wywiad z dnia 13 listopada 2008. Rozmowę przeprowadził Jacek Karnowski. Nagranie oraz redaktorska transkrypcja rozmowy dostępne na stronie internetowej «http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/218239,Apostazja-od-politycznej-poprawnosci» [dostęp: listopad 2011].
 • Karwat, Mirosław; Krzysztofek, Kazimierz; Czyżewski, Marek; Kurczewski, Jacek i Jerzy Bralczyk (2010) “Mowa nienawiści jako przemoc”. Societas/Communitas 2(10): 15–35.
 • Kowalski, Sergiusz i Magdalena Tulli (2003) Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Kymlicka, Will (2002) Contemporary Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
 • Lakoff, Robin T. (2001) Language War. Los Angeles, London: University of California Press.
 • Lentin, Alana (2004) Racism and Anti-Racism in Europe. London: Pluto Press.
 • MacMaster, Neil (2001) Racism in Europe, 1870-2000. New York: Palgrave.
 • Michalkiewicz, Stanisław (2008) „Daltonizm jako konieczność?”. Nasza Polska, listopad 17. Tekst dostępny na stronie internetowej autora «http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=566» [dostęp: listopad 2011].
 • Oz, Amos (2010) Jak uleczyć fanatyka? Przełożyła Danuta Sękalska. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Paczesny, Jacek (2009) „Spór o język rasistowski. Nagłaśnianie problemu rasistowskiej mowy nienawiści a krytyka «politycznej poprawności»”. Niepublikowana praca magisterska [maszynopis], Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Paczesny, Jacek (2010) „Zapis fragmentu programu «Warto Rozmawiać» z dnia 13 listopada 2008 roku”. Praca dostępna w Internecie na «http://www.wad.uni.lodz.pl/attachments/163_Warto_Rozmawiać_(2008_11_13)_Zapis.pdf» [dostęp: listopad 2011].
 • Paczesny, Jacek (2011) „Spór o obecność języka rasistowskiego w dyskursie publicznym. Przypadek posła Artura Górskiego”. Studia Socjologiczne 3/2011: 95-111.
 • „Pikieta przeciwko rasizmowi w sejmie”. Informacja zamieszczona dnia 17.11.2008 w serwisie internetowym Stowarzyszenia Nigdy Więcej na stronie «http://www.nigdywiecej.org/index.php?option=com_content&task=view&id=350&Itemid=13» [dostęp: maj 2011]
 • Piotrowski, Andrzej (1997) „Tożsamość zbiorowa jako temat dyskursu polityki. Dwa
 • przemówienia parlamentarne – analiza przypadku”. S. 187–224 w Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, (Red.) M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski. Kraków: Aureus.
 • „Prokuratura: Poseł PiS nie znieważał Obamy”. Informacja zamieszczona dnia 12.02.2009 w serwisie internetowym gazeta.pl «http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,6267146,Prokuratura__Posel_PiS_nie_zniewazal_Obamy.html» [dostęp: listopad 2011].
 • Sacks, Harvey (1972) „An Initial Investigation of the Usability of Conversational Data for Doing Sociology”. S. 31–74 w Studies in Social Interaction, (Red.) D. Sudnow. New York: Free Press.
 • Sacks, Harvey (1992) Lectures on Conversation. Volume 1. Oxford: Blackwell.
 • Scott, Marvin B. i Stanford M. Lyman (1968) „Accounts”. American Sociological Review 33: 46–62.
 • „SDPL doniosła na posła Górskiego”. Informacja zamieszczona dnia 14.11.2008 w serwisie internetowym wprost24 «http://www.wprost.pl/ar/144449/SdPl-doniosla-na-posla-Gorskiego/» [dostęp: listopad 2011].
 • Silverman, David (2006) Interpretating Qualitative Data. London: Sage.
 • Taguieff, Pierre-André (2001) The Force of Prejudice: On Racism and Its Doubles. Przełożył Hassan Melehy. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (1969) Four Statements on the Race Question. Rennes: Oberthur. Tekst dostępny na stronie internetowej UNESCO «http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122962eo.pdf» [dostęp: listopad 2011].
 • Walker, Samuel (1994) Hate Speech. The History of an American Controversy. Lincoln and London: University of Nebraska Press.
 • Węglarczyk, Bartosz (2008) „Poseł Górski nic nie rozumie”. Gazeta Wyborcza, listopad 10, s. 2. Artykuł dostępny na stronie internetowej «http://wyborcza.pl/1,86116,5901349,Posel_Gorski_nic_nie_rozumie.html» [dostęp: listopad 2011].
 • Wieviorka, Michel (1995) The Arena of Racism. Przełożył Chris Turner. London: Sage.
 • Ziemkiewicz, Rafał A. (2008) „Myślozbrodnia”. Rzeczpospolita, listopad 11, s. 2. Artykuł dostępny na stronie internetowej «http://www.rp.pl/artykul/9158,217944_Rafal_Ziemkiewicz__Myslozbrodnia_.html» [dostęp: listopad 2011].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA099113

YADDA identifier

bwmeta1.element.2928f171-e1d8-3a71-859c-6e76d8abbee6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.