Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 61 | 4 | 350-362

Article title

Účinnost psychoterapeutických postupů u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy : shrnutí metaanalýz a přehledových studií

Content

Title variants

EN
The effectiveness of psychotherapy interventions in patients with medically unexplained physical symptoms : A summary of meta-analyses and literature reviews

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Medicínsky nevysvětlené tělesné příznaky (MUPS) jsou časté v lékařské i psychoterapeutické praxi. Tato studie si klade za cíl odpovědět na otázku, zda a do jaké míry jsou psychoterapeutické metody účinné v jejich léčbě. Vyhledávání přineslo 44 dostupných metaanalýz a přehledových studií. Jejich výsledky jsou syntetizovány samostatně pro kategorii MUPS a somatoformních poruch, (2) fibromyalgie a chronické bolesti, (3) syndromu dráždivého střeva a (4) chronického únavového syndromu. Na jejich základě lze konstatovat, že psychoterapie se jeví jako účinná forma léčby MUPS. V závěru autoři navrhují možné směry dalšího výzkumu.
EN
Medically unexplained physical symptoms (MUPS) are frequent in medical, as well as psychotherapeutic practice. This study seeks to answer the question of whether and to what extent psychotherapeutic methods are effective in the treatment of these disorders. Literature search revealed 44 available meta-analyses and reviews. Their results are synthesized separately for (1) MUPS and somatoform disorders, (2) fibromyalgia and chronic pain, (3) irritable bowel syndrome, and (4) chronic fatigue syndrome. It is concluded that psychotherapy is effective in treating psychosomatic disorders. Furthermore, the authors outline possible directions for future research.

Year

Volume

61

Issue

4

Pages

350-362

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.2950f53a-51ca-4881-b66f-a5cdc251d00c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.