Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 1(2) | 61-75

Article title

Badacz z fanem w jednym domu. O potrzebie kontaktów z fandomem w badaniach nad narracyjnymi grami fabularnymi

Selected contents from this journal

Title variants

EN
RESEARCHER AND FAN IN ONE HOME. ON THE NEED FOR CONTACT WITH THE FANDOM IN NARRATIVE ROLE-PLAYING GAMES RESEARCH

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article is directed at the Polish researchers of narrative role-playing games; its aim is to encourage them to apply in their work certain theoretical concepts which seem to have been largely neglected in our academic discourse concerning RPGs. The most important categories suggested are: culture, popular culture, fans and fan communities. The paper also includes arguments in support of the claim that maintaining contacts with the fandom is a very valuable competence of a role-playing games researcher.

Journal

Year

Issue

Pages

61-75

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Stanislaw Krawczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial Nauk Spolecznych, Instytut Psychologii, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznan, Poland

References

 • Baldwin, E., Longhurst, B., Mccracken, S., Ogborn, M., Smith, G. (2007). Wstęp do kulturoznawstwa. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Brzeziński, J., Zakrzewska, M. (2008). Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom 1, s. 175-301). Gdańsk: GWP.
 • Dmitruk, K. (2006a). Kultura masowa. Hasło przedmiotowe w: T. Żabski (red.), Słownik literatury popularnej (s. 288-290). Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 • Dmitruk, K. (2006b). Kultura popularna. Hasło przedmiotowe w: T. Żabski (red.), Słownik literatury popularnej (s. 290-293). Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 • Hyltoft, M. (2008). The Role-Players' School: Østerskov Efterskole. W: M. Montola, J. Stenros (red.), Playground Worlds (s. 12-25). Ropecon RY: Solmukohta. Online: <http://www.ropecon.fi/pw/>.
 • Filiciak, M. (2007). Przedmowa. Kultura bliska ciału. W: H. Jenkins, Kultura konwergencji (s. XIII-XVII). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Jenkins, H. (2007). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów (tłum. M. Bernatowicz i M. Filiciak). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Jenkins, H., McPherson, T., Shattuc, J. (2003). The Culture That Sticks to the Skin. Towards a New Paradigm in Cultural Studies. W: H. Jenkins, T. McPherson, J. Shattuc (red.), Hop on Pop. The Politics and Pleasures of Popular Culture (s. 3-26). Durham, North Carolina: Duke University Press.
 • Kowalski, P. (2004). Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Krajewski, M. (2005). Kultury kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Krajewski, M. (2009). Socjologia kultury popularnej. Wykład dla studentów socjologii, semestr letni roku akademickiego 2008/2009. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Krawczyk, S. (w druku). Popularizing the academia in fandoms. The example of the fans of narrative role-playing games. W: B. Bokus (red.), The Humanities Today. Warszawa: Wydawnictwo MATRIX.
 • Kuligowski, W. (2007). Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Kraków: Universitas.
 • Nowy leksykon PWN (1998). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Segit, M. (2002). Co to jest RPG? Wprowadzenie dla początkujących. Online: <http://rpg.polter.pl/Co-to-jest-RPG-c298>.
 • Shusterman, R. (1998). Forma i funk – sztuka popularna jako wyzwanie estetyczne (tłum. E. Ignaczak). W: R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką (s. 213-258). Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 • Siuda, P. (2008a). Fani jako specyficzna subkultura konsumpcji. Pomiędzy fanatyczną konsumpcją a oporem przeciwko konsumeryzmowi. W: W. Muszyński (red.), „Czas ukoi nas?”. Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie (s. 60-71). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Siuda, P. (2008b). Polski antyfan. Patrząc na fanizm, nie zapomnijmy o antyfanizmie. Kultura Popularna, 3, 33-40.
 • Siuda, P. (2009a). Historia fandomu – od prehistorii do postmodernizmu (część 1). Wpis blogowy]. Online: <http://popularny.blogspot.com/2009/03/historia-fandomu-od-prehistorii-do.html>.
 • Siuda, P. (2009b). Historia fandomu – od prehistorii do postmodernizmu (część 2). [Wpis blogowy]. Online: <http://popularny.blogspot.com/2009/03/historia-fandomu-od-prehistorii-do_31.html>.
 • Siuda, P. (2010). Researching Polish Fandom. [Wpis blogowy]. Online: <http://popularny.blogspot.com/2010/02/researching-polish-fandom.html>.
 • Siuda, P. (tekst niepublikowany). Od dewiacji do głównego nurtu – ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów.
 • Siuda, P. (tekst niepublikowany). Pielgrzymki fanów – podróże w przestrzeni czy podróże symboliczne?
 • Storey, J. (2003a). Inventing Popular Culture. From Folklore to Globalization. Malden: Wiley-Blackwell.
 • Storey, J. (2003b). Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody (tłum. Janusz Barański). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Sulima, R. (2000). Antropologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Szeja, J. (2002). Co to jest RPG? Online: <http://www.teksty.gildia.pl/jerzy_szeja/cotojestrpg>.
 • Szeja, J. (2004). Gry fabularne – nowe zjawisko kultury współczesnej. Kraków: Rabid.
 • Van den Haag, E. (1970). Kultura popularna (tłum. E. Życieńska). W: Super-Ameryka. Szkice o kulturze i obyczajach (wybór W. Górnicki, J. Kossak), tom 1. Warszawa: PIW.
 • Zeidler-Janiszewska, A. (2010). Granice współczesności granicami „-znawstwa”? Kilka uwag o miejscach skrzyżowania badań kulturoznawczych z badaniami historyków. W: W. Burszta, M. Januszkiewicz (red.), Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny? (s. 22-34). Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA101129

YADDA identifier

bwmeta1.element.2b75821e-0546-330f-809d-b95dee287ed3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.