Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 11 | 185-200

Article title

EDUCATIONAL ASPECTS OF COUNSELING-ORIENTED URBAN GAME 'TREE OF SUPPORT' (Aspekty edukacyjne poradniczej gry miejskiej 'Drzewo Wsparcia')

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In June 2009, during the Science Festival in Zielona Góra, the authoress along with her friends and a group of students realized a project entitled the Tree of Support. It was a reference to urban games, which are continually gaining popularity in Poland, though the actual content of the project was concerned with assistance and counseling issues. The paper describes the learning process of those students who were engaged in the project. The first part contains the description of the phenomenon of urban games and outlines the way the game 'Tree of Support' is run. In the second part, the authoress analyzes successive stages of making the game. She pays particular attention to the events that might have influenced students' relations or changed the way they think about the world and about those who require or offer assistance. Eventually, having analyzed the entire creative process she participated in, the authoress describes the processes that have influence on (re)defining students' identity (personal and professional). Role-playing, group cooperation (developing partnership relations, sharing duties, decision making), working on the project (preparing prompts and scripts), and finally keeping tabs on the course of the game have turned out to be the elements that influence the development of participants' (both students and lecturers) identity more strongly and in shorter time than in the case of traditional, academic lectures and classes.

Year

Volume

11

Pages

185-200

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Ewa Trebinska-Szumigraj, Uniwersytet Zielonogorski, Wydzial Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Zaklad Pedagogiki Spolecznej, ul. Energetykow 2, 65-001 Zielona Gora, Poland.

References

 • Bron A., Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2006, nr 4 (36).
 • Caillois R., Żywioł i ład, wybór A. Osęka, przedm. M. Porębski, tłum A. Tatarkiewicz, Warszawa 1973.
 • Filiciak M., Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa 2006.
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, oprac. i wstęp J. Szacki, tłum. H i P. Śpiewakowie, Warszawa 2008.
 • Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsz, Warszawa 1985.
 • Jawłowska A., Słowo wstępne, [w:] Różnica i różnorodność. O kulturze ponowoczesnej – szkice krytyczne, red. A. Jawłowska, Poznań 1996.
 • Kloch Z., Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku, Wrocław 2006.
 • Łuniewska L., Miasto to wielka plansza, www.warszawa.naszemiasto.pl [dostęp: 14.12.2009].
 • Przestudiuj Łódź. Gra miejska z Fotokodami z udziałem stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, www.mmlodz.pl [dostęp: 14.12.2009].
 • Siarkiewicz E., Stragan dobrych rad – etnograficzny opis wydarzeń, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2007, t.8, red. M. Olejarz.
 • Szeja J.Z., Gry fabularne – nowe zjawisko kultury współczesnej, Kraków 2004.
 • Turner V., Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, tłum. M i J. Dziekanowie, Warszawa 2005.
 • Zielińska-Pękał D., Etiudy Poradnicze – od pomagania oferowanego do sterowanego... i odwrotnie, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2008, t.9, red. M. Olejarz.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA082725

YADDA identifier

bwmeta1.element.2bef61b6-46c6-3353-b56c-38b4f9e927e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.