PL EN


Journal
2009 | 35 | 1 | 101-114
Article title

Jak może trwać pojęcie ojczyzny w świadomości narodowej bez istnienia własnego państwa? Koncepcja rozczłonii ojczyzny Karola Libelta

Selected contents from this journal
Title variants
EN
How can the concept of Homeland exist in the national consciousness How can the concept of Homeland exist in the national consciousness if one’s own country does not exist? Karol Libelt’s concept of parted Homeland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In his article, the author has presented Karol Libelt's opinions concerned with the philosophy of history about the duration of political subjectivity without one's country. The basic idea expressed by the concept of 'parted Homeland' assumes that this kind of subjectivity exists thanks the nation which is not aware of its historical destination. In order to achieve this objective it is necessary to maintain the national spirit by educating all social groups. That's why this work includes Karol Libelt's pedagogic opinions concerned with national upbringing and encouraging patriotism. In the last part the author analyzes the validity of Libelt's philosophy of historical opinions.
Journal
Year
Volume
35
Issue
1
Pages
101-114
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Stefan Konstanczak, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zaklad Etyki, al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra, Poland
References
 • Hegel G. W. F., Zasady filozofii prawa, przekład A. Landman, PWN, Warszawa 1969.
 • Herder J. G., Myśli o filozofii dziejów, t. 2, przekład J. Gałecki, PWN, Warszawa 1962.
 • Jakubowski M. N., „O miłości Ojczyzny” Libelta jako odpowiedź na heglowskie „Za¬sady filozofii prawa” (aspekt wojny), [w:] Oblicza polskości, red. A. Kłoskowska, Wyd. Uni-wersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990.
 • Libelt K., Demokracya XIX wieku, [w:] idem, Pisma krytyczne, T. 2, Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1851.
 • Libelt K., Du crédit et de la circulation par Auguste Cieszkowski, [w:] idem, Pisma krytyczne, T. 2.
 • Libelt K., Europa im Jahre 1840 von Wolfgang Menzel, [w:] K. Libelt, Pisma krytyczne, T. 1, Księgarnia J. K. Żupańskiego, Poznań 1851.
 • Libelt K., O miłości ojczyzny, [w:] K. Libelt, Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej. Warszawa 1967.
 • Libelt K., Pomysły o wychowaniu ludów, [w:] K. Libelt, Wybór pism, Cz. I, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa-Kraków 1908.
 • Libelt K., Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej, PWN, Warszawa 1967.
 • Libelt K., System umnictwa czyli filozofii umysłowej, Cz. I, Księgarnia Jana Kon¬stantego Żupańskiego, Poznań 1857.
 • Libelt K., Wcielające się idee czasu, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra¬ków 1869.
 • Wybór pism pomniejszych Karola Libelta, Cz. III, O miłości ojczyzny, Nakładem i drukiem M. Arcta, Warszawa 1909.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA08586
YADDA identifier
bwmeta1.element.2d13a2d7-c4ac-3278-9b64-82f3f5a0d5f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.