Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 35 | 1 | 101-114

Article title

Jak może trwać pojęcie ojczyzny w świadomości narodowej bez istnienia własnego państwa? Koncepcja rozczłonii ojczyzny Karola Libelta

Selected contents from this journal

Title variants

EN
How can the concept of Homeland exist in the national consciousness How can the concept of Homeland exist in the national consciousness if one’s own country does not exist? Karol Libelt’s concept of parted Homeland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In his article, the author has presented Karol Libelt's opinions concerned with the philosophy of history about the duration of political subjectivity without one's country. The basic idea expressed by the concept of 'parted Homeland' assumes that this kind of subjectivity exists thanks the nation which is not aware of its historical destination. In order to achieve this objective it is necessary to maintain the national spirit by educating all social groups. That's why this work includes Karol Libelt's pedagogic opinions concerned with national upbringing and encouraging patriotism. In the last part the author analyzes the validity of Libelt's philosophy of historical opinions.

Journal

Year

Volume

35

Issue

1

Pages

101-114

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Stefan Konstanczak, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zaklad Etyki, al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra, Poland

References

 • Hegel G. W. F., Zasady filozofii prawa, przekład A. Landman, PWN, Warszawa 1969.
 • Herder J. G., Myśli o filozofii dziejów, t. 2, przekład J. Gałecki, PWN, Warszawa 1962.
 • Jakubowski M. N., „O miłości Ojczyzny” Libelta jako odpowiedź na heglowskie „Za¬sady filozofii prawa” (aspekt wojny), [w:] Oblicza polskości, red. A. Kłoskowska, Wyd. Uni-wersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990.
 • Libelt K., Demokracya XIX wieku, [w:] idem, Pisma krytyczne, T. 2, Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1851.
 • Libelt K., Du crédit et de la circulation par Auguste Cieszkowski, [w:] idem, Pisma krytyczne, T. 2.
 • Libelt K., Europa im Jahre 1840 von Wolfgang Menzel, [w:] K. Libelt, Pisma krytyczne, T. 1, Księgarnia J. K. Żupańskiego, Poznań 1851.
 • Libelt K., O miłości ojczyzny, [w:] K. Libelt, Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej. Warszawa 1967.
 • Libelt K., Pomysły o wychowaniu ludów, [w:] K. Libelt, Wybór pism, Cz. I, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa-Kraków 1908.
 • Libelt K., Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej, PWN, Warszawa 1967.
 • Libelt K., System umnictwa czyli filozofii umysłowej, Cz. I, Księgarnia Jana Kon¬stantego Żupańskiego, Poznań 1857.
 • Libelt K., Wcielające się idee czasu, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra¬ków 1869.
 • Wybór pism pomniejszych Karola Libelta, Cz. III, O miłości ojczyzny, Nakładem i drukiem M. Arcta, Warszawa 1909.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA08586

YADDA identifier

bwmeta1.element.2d13a2d7-c4ac-3278-9b64-82f3f5a0d5f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.