PL EN


2011 | 4(203) | 155-175
Article title

Przedsiębiorczość w perspektywie koncepcji zakorzenienia działania ekonomicznego

Authors
Content
Title variants
EN
ENTREPRENEURSHIP: EMBEDDEDNESS OF ECONOMIC ACTIVITY PERSPECTIVE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule ukazano działanie ekonomiczne, jakim jest przedsiębiorczość, z perspektywy zakorzenienia (embeddedness). Zakorzenienie działania ekonomicznego stanowi jedno z podstawowych założeń teoretycznych współczesnej socjologii ekonomicznej. Idea ta głosi, iż aktywność podmiotów w sferze gospodarczej warunkują struktury poznawcze (cognition) i społeczne, kultura oraz polityka. Scharakteryzowano wybrane teorie i badania, które pośrednio lub bezpośrednio odwołują się do argumentu zakorzenienia w rozpoczynaniu, pro- wadzeniu i utrzymaniu działalności biznesowej. Na podstawie przedstawionej w opracowaniu analizy idei zakorzenienia działania ekonomicznego stwierdzono, że należy uznać go nie tyle za spójny koncept teoretyczny, ile raczej za schemat mogący służyć jako ramy rozważań określonych zagadnień ze sfery ekonomii. Może on pełnić funkcje porządkujące, choć nie w sposób wyczerpujący, socjologiczne podejście do zjawiska działalności gospodarczej i stanowić alternatywne spojrzenie wobec szeroko pojętej orientacji ekonomicznej.
EN
In the paper entrepreneurship is presented from the embeddedness perspective as a type of economic action. The concept of the embeddedness of economic action is one of the key theoretical foundation of contemporary economic sociology. According to this idea the economic activity is determined by cognition, social structures, culture and politics. Selected theories are described, as well as empirical studies concerning setting up, running and maintaining a firm, directly or indirectly situated in the embeddedness paradigm. Based on the analysis of the embeddedness theory, the author argues that embeddedness is not a coherent theoretical concept but rather a potential framework for investigating various economic issues. It constitutes a scheme which could organize sociological approach to economic activity in a way alternative to economics.
Year
Issue
Pages
155-175
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Michal Dudek, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA107320
YADDA identifier
bwmeta1.element.2dafb931-fa45-387d-831b-52b2222b03a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.