Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 4(203) | 155-175

Article title

Przedsiębiorczość w perspektywie koncepcji zakorzenienia działania ekonomicznego

Authors

Content

Title variants

EN
ENTREPRENEURSHIP: EMBEDDEDNESS OF ECONOMIC ACTIVITY PERSPECTIVE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule ukazano działanie ekonomiczne, jakim jest przedsiębiorczość, z perspektywy zakorzenienia (embeddedness). Zakorzenienie działania ekonomicznego stanowi jedno z podstawowych założeń teoretycznych współczesnej socjologii ekonomicznej. Idea ta głosi, iż aktywność podmiotów w sferze gospodarczej warunkują struktury poznawcze (cognition) i społeczne, kultura oraz polityka. Scharakteryzowano wybrane teorie i badania, które pośrednio lub bezpośrednio odwołują się do argumentu zakorzenienia w rozpoczynaniu, pro- wadzeniu i utrzymaniu działalności biznesowej. Na podstawie przedstawionej w opracowaniu analizy idei zakorzenienia działania ekonomicznego stwierdzono, że należy uznać go nie tyle za spójny koncept teoretyczny, ile raczej za schemat mogący służyć jako ramy rozważań określonych zagadnień ze sfery ekonomii. Może on pełnić funkcje porządkujące, choć nie w sposób wyczerpujący, socjologiczne podejście do zjawiska działalności gospodarczej i stanowić alternatywne spojrzenie wobec szeroko pojętej orientacji ekonomicznej.
EN
In the paper entrepreneurship is presented from the embeddedness perspective as a type of economic action. The concept of the embeddedness of economic action is one of the key theoretical foundation of contemporary economic sociology. According to this idea the economic activity is determined by cognition, social structures, culture and politics. Selected theories are described, as well as empirical studies concerning setting up, running and maintaining a firm, directly or indirectly situated in the embeddedness paradigm. Based on the analysis of the embeddedness theory, the author argues that embeddedness is not a coherent theoretical concept but rather a potential framework for investigating various economic issues. It constitutes a scheme which could organize sociological approach to economic activity in a way alternative to economics.

Year

Issue

Pages

155-175

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Michal Dudek, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA107320

YADDA identifier

bwmeta1.element.2dafb931-fa45-387d-831b-52b2222b03a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.