Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 57 | 2 | 130-153

Article title

Beethoven’s oeuvre as an argument: Fidelio staged by the municipal theatre at the end of the 19th century and its reception in the context of the Beethoven tradition in Pressburg

Content

Title variants

CS
Beethovenova tvorba jako argument: Fidelio na prknech Městského divadla na sklonku 19. století a jeho recepce v kontextu beethovenovské tradice v Prešpurku

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
It was one of its first European complete performances within the liturgy. All the more surprising is the fact that the Beethoven’s opera Fidelio was first staged in Pressburg only in 1873 and it was subsequently presented, compared to Beethoven’s other works, only sporadically. A look at the programs of the Municipal Theatre in Pressburg between 1886 and 1899 reveals that the theatre directors included Beethoven’s Fidelio into the repertoire always at a time when negotiations were held about the renewal of the lease agreement. This was because they were aware of the fact that, in Pressburg, Beethoven’s works symbolized the sanctity, or even sacrosanctity, of art music. Staging Fidelio was an “argument” against the centralizing requirements formed by the Hungarian Government. Fidelio embodied the symbol of classical cultural values on which the inhabitants of Pressburg built their own cultural identity and whose loss would have meant a loss of their cultural memory.
CS
Beethovenova Missa solemnis D dur, op. 123, Symfonie č. 9 d moll, op. 125 a opera Fidelio, op. 72 se často připomínají jako vnitřně příbuzné opusy, kterým v průběhu 19. století patřilo v hudebních programech privilegované místo. Podobně tomu bylo v Prešpurku, kde se uvádění Beethovenových děl vyvinulo v dlouhodobou tradici. Pěstování kontaktů s Beethovenem a úsilí o zabezpečení přenosu hudebních podnětů z vídeňského prostředí nebylo ničím náhodným. Otázka však zní, jakou roli sehrála opera Fidelio v utváření kulturních tradic města nacházejícího se v blízkosti hranic Zalitavska, jehož převážně německy hovořící obyvatelstvo od 80. let 19. století oscilovalo mezi věrností Uhersku a vlastní kulturní identitou. Ke společenskému životu prešpurských měšťanů neodmyslitelně patřil bohatý spolkový život.
CS
Nesporně nejvýznamnějším a nejdéle působícím hudebním spolkem ve městě byl Církevní hudební spolek při Dómu sv. Martina, který rozvíjel beethovenovskou hudební tradici a v roce 1835 nastudoval premiéru díla Missa solemnis D dur, op. 123. Šlo o jedno z prvních evropských kompletních uvedení v rámci liturgie. O to překvapivěji působí zjištění, že opera Fidelio byla poprvé uvedena v Prešpurku až v roce 1873 a její další nastudování se ve srovnání s ostatní Beethovenovou tvorbou konala jen sporadicky. Z přehledu programu Městského divadla v letech 1886–1899 vyplývá, že Beethovenova Fidelia do něj zařazovali jmenovaní ředitelé pokaždé, když se jednalo o obnovení smlouvy. Věděli totiž, že Beethovenova tvorba symbolizovala v Prešpurku posvátnou, ba přímo nedotknutelnou pozici hudebního umění. Uvádění Fidelia se tak stávalo „argumentem“ vůči centralizačním požadavkům ze strany uherské vlády. Fidelio ztělesňoval symbol klasických kulturních hodnot, na kterých Prešpurčané budovali svoji kulturní identitu, a jejichž ztráta by pro ně znamenala ztrátu kulturní paměti.

Year

Volume

57

Issue

2

Pages

130-153

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic
unknown
  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.2dc861e3-b41e-40e7-8e65-62c28801ac19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.