Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 69 | 3 | 579-599

Article title

Sto let se Švejkem

Authors

Content

Title variants

EN
One hundred years with Švejk
DE
Einhundert Jahre mit Schwejk

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Text tematizuje svět Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka, ukazuje, jak se v něm předvádí ztráta společenské vazebnosti jednotlivých kulturních sfér (vědy, náboženství, státu), vlastenectví, veřejných forem uznání. Tvrdí, že ztráta veřejné funkce těchto sfér je autorem románu exponována jako fakt, který lze odmítnout pouze za cenu kolaborace s blbstvím a krutostí, které ve světě vládnou. Promýšlí střetnutí a pronikání groteskna a smíchu v románu. Tematizace textu je přitom orientovaná ke století trvajícímu odstupu postavy Švejka a české veřejnosti, v této souvislosti se opakovaně dotýká dvou velkých interpretací románu z pera Karla Kosíka a Václava Černého.
EN
The text discusses the world of Hašek’s Osudy dobrého vojáka Švejka (The Good Soldier Švejk) and demonstrates how, in the novel, the loss of the social cohesion of the individual cultural spheres (science, religion, state), patriotism, and public forms of recognition are pictured. It argues that in the Hašek’s depiction the loss of the public role of these spheres is something that can only be denied at the cost of collaborating with the stupidity and cruelty that rules the world. It reflects on the clash and penetration of the grotesque and the ridiculous in the novel. Thematically, however, the text is oriented towards the distance that Czech public has maintained already for a century to the character of Švejk, repeatedly in this regard touching on two major interpretations of the novel by Karel Kosík and Václav Černý.

Year

Volume

69

Issue

3

Pages

579-599

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.2e917be4-33ad-448a-b76a-bbb26b45a76c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.