PL EN


2010 | 3-4(74-75) | 124-134
Article title

THE IMPACT OF ECONOMIC SLOWDOWN ON TALENT MANAGEMENT (Wplyw dekoniunktury na zarzadzanie talentami)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to analyze the potential positive influence of economic crisis on talent management processes in organizations. This premise is based on the assumption that faced with a crisis situation, in spite of reductions and cost savings in the HR area, organizations attempt to retain their best employees - high potentials. To this end, current literature was examined and empirical studies were performed.
Year
Issue
Pages
124-134
Physical description
Document type
COMMUNICATION
Dates
published
2010-06-15
Contributors
author
 • Joanna Tabor, Szkola Glówna Handlowa w Warszawie, Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej, al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa, Poland
References
 • Borkowska S. (2007), O jakości zarządzania talentami, [w:] Pocztowski A. (red.), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, IPiSS, Warszawa.
 • Dworzecki Z. (1995), Skuteczne zarządzanie w sytuacjach kryzysu, TNOiK, Warszawa.
 • Franz H-W. (1996), Zarządzanie kryzysowe. Aspekty społeczne, Poltext, Warszawa.
 • Kaźmierczak A., Kocur M., Natura dobrej organizacji, Trendy HRM w Polsce, raport z badań Deloitte, PSZK, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/ Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_TrendyHRM_2009a.pdf
 • Kryzys a szkolenia, raport z badań Delta Training, http://www.nf.pl/Artykul/8776/Wplyw-kryzysuna-rynek-szkolen-2009-2010/rynek-szkolen-raport-2009-kryzys-a-szkolenia-sondaz/
 • Lewandowska N. (2009), „Kryzysowe” zarządzanie talentami (Atena Usługi Informatyczne i Finansowe),„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5 (70)/09.
 • Listwan T, (2010), Zarządzanie talentami – nowy nurt zarządzania kadrami w organizacjach, [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • MacKinnon R.A., Christopher J., Talent Management Survey, raport z badań Talent Q, http://www1.talentqgroup.com/wp-content/uploads/TQ_Survey-2010.pdf.
 • Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B. (2001), The War for Talent, Harvard Business School Press, Boston.
 • Morawski M., Mikuła B. (2009), Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4 (68-69)/09.
 • Rodriguez R. (2008), Learning’s Impact on Talent Flow, „Chief Learning Officer”, kwiecień.
 • Sforza L., Perret J-D., 5th European HR Barometer, Trends and Perspectives on the Human Resources Function in Europe 2009, Executive Summary, http://consilio-rh.fr/my_files/RH_Europe_5th_barometre_commentaires_240210.pdf.
 • Strack R., Caye J.M., Thurner R., Haen P., Creating People Advantage in Times of Crisis. How to Address HR Challenges in Recession, http://www.eamp.org.Tackling the Economic Crisis. Has HR Learned From the Past?, raport z badań Hudson, http://pl.hudson.com/documents/cee-articles-global-hr-survey-2009.pdf.
 • Vitorovic N., The HR Business through the eyes of the HR professionals. Poland 2009, raport z badań Mercuri Urval Poland.
 • Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania ORGMASZ, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA083510
YADDA identifier
bwmeta1.element.2e91af70-1e73-3b98-bb6a-11bf946609dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.