Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 36 | 2 | 266-279

Article title

Problemy współczesnych badań empirycznych w Polsce

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Issues in Contemporary Empirical Research in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the first issue of the methodological journal ASP, initially published in 1995, the authors H. Domanski, Z. Sawinski, F. Sztabinski and P.B. Sztabinski outlined probable directions of the development of sociological research in Poland. The present article aims at juxtaposing the predictions with 15 years of research practice. The undertaken issues concern the development of research into public opinions, marketing research, international comparative research, new data collection techniques (CATI, CAWI) and social data archives. Following proper analyses, the article proves the correctness of many of the predictions. It is also stated that the greatest changes were connected with marketing and opinion research as well as the application of new information technologies in research along with the running of international projects.

Journal

Year

Volume

36

Issue

2

Pages

266-279

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Krzysztof Lisowski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogorski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland

References

 • Cichomski B., Jerzyński T., Zieliński M., Podręcznik archiwizacji danych społecznych, http://www.ads.org.pl/index.php?trescpodrecznikADS.html#korz
 • Domański H., Sawiński Z., Sztabiński F., Sztabiński P. B., Badania społeczne w latach dziewięćdziesiątych. Kontynuacje i zmiany, [w:] ASK 1/1995, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1995
 • European Society for Opinion and Marketing Research, http://www.ptbrio.pl/files/Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych
 • Garlicki J., Niedobre praktyki na rynku, czyli kilka słów o przetargach, [w:] Katalog PTBRiO 2009. Rynek badań, badacze, firmy badawcze, s. 37, tab. nr 38, Wydawca PTBRiO, Warszawa 2009.
 • Katalog PTBRiO 2009, rynek badań, badacze, firmy badawcze, Wydawca PTBRiO, Warszawa 2009.
 • Polski Generalny Sondaż Społeczny: http://www.ads.org.pl/opis-szczeg.php?id=53
 • Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki badań 2006 w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Sora A., Stan obecny i kierunki rozwoju rynku badań marketingowych w Polsce i na świecie, [w:] Badania marketingowe od teorii do praktyki, red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Sułek A., Polskie standardy jakości realizacji badań rynku i opinii społecznej w terenie. Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, http:/www.ofbor.pl/public/File/PKJPA
 • Sułek A., Sondaż polski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001, s. 214.
 • Wissema J. G., Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku, Wydawnictwo Zente, Warszawa 2009.
 • www.ads.org.pl
 • www.ofbor.pl
 • www.ptbrio.pl
 • www.tns-global.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA098816

YADDA identifier

bwmeta1.element.2ebd80c9-3389-3aba-bfd4-93e1708a23ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.