PL EN


2009 | 6(71) | 43-53
Article title

CREATING EMPLOYER IMAGE THROUGH PERSONNEL POLICY INSTRUMENTS (Kreowanie wizerunku pracodawcy poprzez instrumenty polityki personalnej)

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article introduces the matter of employer branding. It concentrates on selected aspects of personnel policy (considered a tool in shaping the employer's image): attracting staff, introduction to work, motivation, employee development, communications, and molding working conditions. Employee opinions relating to the personnel policies implemented in the companies where they work - the results of own research - are presented.
Keywords
Year
Issue
Pages
43-53
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Joanna Cewinska, Uniwersytet Lódzki, Wydzial Zarzadzania, Katedra Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, ul. Rewolucji 1905r. 39, 90-214 Lódz, Poland
References
 • Cooper N. (2008), Brand on the Run, „Personnel Today”, January.
 • Gros U. (2003), Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Guryn H. (2008), Jak budować markę najlepszego pracodawcy? Badania Hewitt Associates w Polsce – wyniki, refleksje i cenne wskazówki, [www.serwishr.pl/att/Wywiady/Wywiad_z_Hewitt_em.pdf, 2008-04-17].
 • Jak budujemy wizerunek pracodawcy, [http://www.egospodarka.pl/5287, Jak-budujemy-wizerunekpracodawcy, 1,20,2.html].
 • Kościelniak M. (2007), Pracownicy – kapitał, w który należy inwestować, czyli marketing wewnętrzny, „Twój Rynek”, nr 1, [www.twojrynek.pl, 2008-04-13].
 • Kotzian J. (2008), Nowa twarz pracodawcy, czyli jak krok po kroku budować wizerunek firmy, „Personel i Zarządzanie”, nr 6.
 • (2008) Kształtowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy [w:] Pawnik W., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Kunasz M. (2006), Koszty osobowe w polskich przedsiębiorstwach w latach 1998-2003, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5.
 • Minchington B., Thorne K. (2007), Measuring the Effectiveness of Your Employer Brand, „Human Resources Magazine”, October–November.
 • Szczepanik R., Budowanie wizerunku pracodawcy, [http://www.creamteam.imfrom.eu/blog/index.php/2007/04/07/employer-branding-albo-dlaczego-pracodawca-to-mydlo/, 2008-04-29].
 • Żemigała M. (2007), System wartości w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
09PLAAAA070714
YADDA identifier
bwmeta1.element.2f521569-c01c-3292-a013-05faebeedc7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.