Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 62 | 2 | 304-322

Article title

Arkhayichna oykonimiya pravoberezhnoho Polissya i sumizhnykh terytoriy u XV st.: areal i semantyka tvirnykh osnov

Content

Title variants

UK
Архаїчна ойконімія правобережного Полісся і суміжних територій у XV ст.: ареал і семантика твірних основ
EN
The archaic oikonyms of the right-bank Polesia and adjacent territories in the 15th century: the area and semantics of the name bases
CS
Archaická oikonymie pravobřežního polesí a přilehlých území v 15. století: areál a sémantika fundujících základů

Languages of publication

UK

Abstracts

EN
This article analyses the geographical names ending in *-ьn, *-ьskъ, *-any/*-jany, *-itji, *-j(ь), *-ovъ/*-evъ, *-inъ of the right-bank Polesia in the 15th century. The analysed material comes from historical documents and secondary literature. The oikonyms of these archaic types are analysed according to the structure and meaning of the word stems used as the name bases. The areas of these names are described and visualised on a map chart.
CS
Článek se zabývá místními jmény pravobřežního Polesí s formanty *-ьn, *-ьskъ, *-any/*-jany, *-itji, *-j(ь), *-ovъ/*-evъ, *-inъ v 15. století. Prameny pro výzkum oikonymického materiálu byly historické památky a rejstříky. Oikonyma těchto archaických typů byla analyzována z hlediska struktury a významu fundujících základů. Hranice areálu těchto názvů jsou popsány a vizualizovány na mapě.

Journal

Year

Volume

62

Issue

2

Pages

304-322

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.2f8fccbf-63d6-4e16-8b16-d46345fdb851
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.