Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 8 | 243-255

Article title

AROUND CONCEPTIONS: DEATH AND DYING

Title variants

PL
Wokół pojęć: śmierć i umieranie

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Dying is a phase of living, and death is the outcome. This obvious distinction is not always preserved in language. Speaking of the good death, people sometimes think of the dying process, sometimes of death as an event that concludes the process, and sometimes of the status of being dead. Dying and death are often associated with the very end of human life, the final stage of his earthly activity and the end of what was well-known for him. Lack of a clear definition of the above mentioned notions encourages to research the reality related to many different strategies of life displaying hidden aspects of dying and death in three dimensions: biological, environmental, and psychical. The author, giving specific examples: (dying and death of values, theory, authority, dying and death in situation of mental disease, social death or as lack of inspiration), wants to draw your attention to pervasiveness of these phenomena and the necessity to reintroduce them into a wide postmodern discourse.

Keywords

Year

Volume

8

Pages

243-255

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • M. Muszynski, Uniwersytet Lódzki, Wydzial Nauk o Wychowaniu, Zaklad Andragogiki i Gerontologii Spolecznej, ul. Kopernika 55, 91-553 Lódz, Poland

References

 • A Memorandum on Lifelong Learning, Brussels, 30.10.2000.
 • Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995.
 • Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1964.
 • Die Zeit, Podróż do własnego Ja,17.03.2005 „ Forum” 2005, nr 19.
 • Eblis A., Terapia krótkoterminowa, Gdańsk 1998.
 • Ja to wszystko wytłumaczę. 200 i więcej odpowiedzi psychologów na ważne pytania, Kielce 2004.
 • Kübler-Ross E., Rozmowy o śmierci i umieraniu, Poznań 1998.
 • Matulka Z., Prawda jako podstawowa wartość w edukacji ludzi dorosłych, [w:] Człowiek dorosły istota /nie/znana?, red. E. Dubas, Łódź-Płock 2005.
 • Meyer R., Psychopatologia, Gdańsk 2003.
 • Morin M, L’homme et la mort, Paris, Sevil 1970, [w:] S. Cichowicz i J. Godzimirski, Antropologia śmierci. Myśl francuska, Warszawa 1993.
 • Prokopiuk J., Nieba i piekła, Gdynia 2001.
 • Steiner R., Kronika Akaszy, Gdynia 2001.
 • Szczepański J., Sprawy ludzkie, Warszawa 1978.
 • Thomas L.V., Trup, Łódź 1991.
 • Wywiad z Keithem Jarrettem, L’Express, Raz jesteś ptakiem, raz latawcem, 09.05.2005 „Forum” 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
07PLAAAA02835775

YADDA identifier

bwmeta1.element.2f9ad541-3d1a-346c-b2bb-601fb11e42cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.