Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 13 | 3 | 60-71

Article title

Studies of family values among vietnamese immigrants across the world - a literature review

Authors

Content

Title variants

CS
Studie rodinných hodnot mezi vietnamskými přistěhovalci napříč světem - přehled literatury

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article is based on a literature review of research studies on the family values of Vietnamese immigrants living in various parts of the world. Results support evidence for the process of adaptation and acculturation among Vietnamese immigrants. At the same time, studies also support the presence of attitude change in response to the culture present in the land of immigration, including greater gender equality and more freedom in generation relationships. Immigrants seek to retain Vietnamese culture valuing filial piety, respect for the elderly and high achievement in education in the host country. Studies reviewed employed acceptable ways to survey and explain the life and the psychological features of Vietnamese living overseas. The research reviewed different focuses on comparing traditional family values of Vietnamese living in Vietnam with those that live overseas, contributing to the understanding of Vietnamese culture in detail and immigrant’s culture in general.
CS
Tento článek předkládá přehled výzkumných studií o rodinných hodnotách vietnamských přistěhovalců v různých částech světa. Výsledky studií ukazují proces jejich adaptace a akulturace. Současně si studie všímají změn postojů Vietnamců v závislosti na kulturním prostředí hostitelské země včetně genderové rovnosti a uvolněnějších mezigeneračních vztahů. Přistěhovalci se snaží udržet si vietnamskou kulturu, která oceňuje úctu dětí k rodičům a k starším lidem, rovněž úspěchy ve vzdělání. Studie se zaobíraly přijatelnými způsoby, jak zkoumat a vysvětlovat život Vietnamců žijících v zámoří a jeho psychologické aspekty. Výzkumy se také zaměřovaly na porovnávání tradičních rodinných hodnot Vietnamců žijících ve Vietnamu a v zahraničí s ohledem na porozumění vietnamské kultuře do detailu a přistěhovalecké kultuře obecně.

Keywords

Year

Volume

13

Issue

3

Pages

60-71

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.301eeaa8-cd16-48dc-b639-45d6156bd0f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.