PL EN


2019 | 13 | 3 | 60-71
Article title

Studies of family values among vietnamese immigrants across the world - a literature review

Authors
Content
Title variants
CS
Studie rodinných hodnot mezi vietnamskými přistěhovalci napříč světem - přehled literatury
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article is based on a literature review of research studies on the family values of Vietnamese immigrants living in various parts of the world. Results support evidence for the process of adaptation and acculturation among Vietnamese immigrants. At the same time, studies also support the presence of attitude change in response to the culture present in the land of immigration, including greater gender equality and more freedom in generation relationships. Immigrants seek to retain Vietnamese culture valuing filial piety, respect for the elderly and high achievement in education in the host country. Studies reviewed employed acceptable ways to survey and explain the life and the psychological features of Vietnamese living overseas. The research reviewed different focuses on comparing traditional family values of Vietnamese living in Vietnam with those that live overseas, contributing to the understanding of Vietnamese culture in detail and immigrant’s culture in general.
CS
Tento článek předkládá přehled výzkumných studií o rodinných hodnotách vietnamských přistěhovalců v různých částech světa. Výsledky studií ukazují proces jejich adaptace a akulturace. Současně si studie všímají změn postojů Vietnamců v závislosti na kulturním prostředí hostitelské země včetně genderové rovnosti a uvolněnějších mezigeneračních vztahů. Přistěhovalci se snaží udržet si vietnamskou kulturu, která oceňuje úctu dětí k rodičům a k starším lidem, rovněž úspěchy ve vzdělání. Studie se zaobíraly přijatelnými způsoby, jak zkoumat a vysvětlovat život Vietnamců žijících v zámoří a jeho psychologické aspekty. Výzkumy se také zaměřovaly na porovnávání tradičních rodinných hodnot Vietnamců žijících ve Vietnamu a v zahraničí s ohledem na porozumění vietnamské kultuře do detailu a přistěhovalecké kultuře obecně.
Keywords
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
60-71
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.301eeaa8-cd16-48dc-b639-45d6156bd0f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.