Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 62 | 6 | 745-783

Article title

Pavel Eisner a Bloudění Jaroslava Durycha : Literární transfer, tvorba kánonu a identita

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Osobnost a dílo Paula/Pavla Eisnera a jeho role v literárním a kulturním transferu přitahovala v minulých letech pozornost mnohých badatelů. Pouze okrajová pozornost však byla věnována Eisnerovu německému překladu Durychovy "větší" i "menší" valdštejnské trilogie, a to přesto, že tvoří důležitou etapu Eisnerovy tvorby. Předkládaná studie se na základě Eisnerových poznámek k románu Bloudění zabývá otázkou, proč se Eisner intenzivně angažoval pro Durycha jak v českém prostředí, tak v Německu. Studie analyzuje hledání kulturní, etnické a náboženské/konfesní identity v Eisnerových literárněkritických a estetických stanoviscích.
EN
The life and work of Pavel Eisner and his role in literary and cultural transfer has in the past attracted the attention of many researchers. However, only marginal attention has been paid to Eisner´s German translation of Durych´s „larger“ and „smaller“ Wallenstein trilogy, despite the fact that it forms an important stage in Eisner´s work. On the basis of Eisner´s notes on the novel Bloudění, the present study deals with the issue of why Eisner was so intensively involved on behalf of Durych both on the Czech scene and in Germany. The study analyses the search for cultural, ethnic and religious / denominational identity in Eisner´s literary criticism and aesthetic attitudes.

Year

Volume

62

Issue

6

Pages

745-783

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3025765a-60f2-4d54-b61b-0ee8b9051335
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.