Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2022 | 63 | 1 | 116-134

Article title

Socio-onomastics at work: the names of Spain’s political parties (1976-2021)

Content

Title variants

CS
Socioonomastika v praxi: názvy španělských politických stran (1976-2021)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This study analyses the names of political formations (politonyms) in Spain from the start of the country’s transition to democracy in 1976 to the present day. Based on a corpus of more than 5,000 names, the evolution of the creative systems is examined according to a series of parameters: the hallmarks of territoriality, the use of collective names, and ideologically defined terms, as well as the global nature of the name and language used. The quantitative data confirm constant elements in the structuring of politonyms on the one hand, and changes in trends associated with historical events and the evolution of the political course itself, on the other.
CS
Tato studie analyzuje názvy politických stran (politonyma) ve Španělsku od počátku přechodu země k demokracii v roce 1976 do současnosti. Na základě korpusu, který obsahuje více než 5 000 názvů, je zkoumán vývoj systému tvoření podle řady parametrů: znaků teritoriality, používání kolektivních názvů a ideologicky vymezených pojmů, jakož i globální povahy názvu a použitého jazyka. Kvantitativní údaje potvrzují na jedné straně konstantní prvky ve strukturování politonyma a na druhé straně změny trendů související s historickými událostmi a s vývojem samotného politického kurzu.

Year

Volume

63

Issue

1

Pages

116-134

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.306040fe-8f75-41e4-8748-444387a765c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.