Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | 1 | 42-54

Article title

Adaptace a ekvivalence testových metod  : inspirace pro psychologické testování minorit v ČR

Content

Title variants

EN
The adaption and equivalence of tests methods : an inspiration for psychological assessment of minorities in the Czech Republic

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tento teoretický článek se zabývá problematikou ekvivalence testových metod a možnostmi jejich adaptace z jedné kultury do kultury jiné. Důraz je kladen na identifikaci rezerv, které má česká psychodiagnostika v oblasti testování menšin, a na metodologické postupy běžné v interkulturní psychologii, které lze využít v procesu adaptace testu s cílem dosáhnout co nejlepší validity výsledného testu pro cílovou populaci. Úvod článku se týká kulturní univerzality psychologických konstruktů, jednotlivými typy kulturního zkreslení a testovou ekvivalencí. Dále je pojednáváno o konkrétních typech adaptace testů a jednotlivých krocích aprocedurách, které je nutné provést k vytvoření kulturně ekvivalentní verze psychologického testu.
EN
This review is focused on the issues of equivalence of the test methods and their adaptation from one culture into another. The emphasis is placed on the identification of the reserves of Czech psychological assessment in the area of minorities testing, and on methodological procedures common in cross-cultural psychology, which can be used in the process of test adaptation, in order to achieve the best possible validity of the test for the target population. The beginning of the article is concerned with cultural universality of psychological constructs, various types of test bias and test equivalence. Furthermore, specific types of test adaptations, which are needed in order to ensure a creation of culturally equivalent version of psychological test, are described in step-by-step approach.

Year

Volume

63

Issue

1

Pages

42-54

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.30d057d4-98cd-408b-bf2d-388c0f5a3aa4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.