Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 69 | 3 | 310-324

Article title

Newly uncovered wall paintings by Carlo Innocenzo Carloni in the main staircase of the Clam-Gallas Palace in Prague

Content

Title variants

CS
Nově odhalené nástěnné malby Carla Innocenza Carloniho v hlavním schodišti pražského Clam-Gallasova paláce

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
During the reconstruction of the Clam-Gallas Palace in Prague, the original painted decoration of the main staircase hall walls, which had been hidden for almost two centuries, was uncovered. A style analysis and research in period sources carried out by the authors has made possible a safe attribution of the paintings to Carlo Innocenzo Carloni, who created them on the basis of a contract signed in May 1727. Carlo Innocenzo Carloni realised a series of wall paintings in the state interiors of the whole west palace wing, but today only some of them have survived. The authors of the article also refer to the period inventories of Carloni’s bozzetti (preliminary oil sketches), which refer to some themes in Carloni’s surviving and lost work. These provide some help with the iconographic determination of the newly uncovered paintings in the stairway hall, which is not wholly clear. Comparison of inventories with the artists known realisations makes it clear that Carloni repeated in Prague the themes used in other places. He does not seem to have been the author of the decoration of the interiors of the east wing (including the later library). The newly uncovered paintings on the walls enhance the exceptionally high-quality, comprehensive artistic decoration of the remarkable stairway hall of the Clam- Gallas Palace, which represents one of the most important creations of the European High Baroque.
CS
V rámci probíhající rekonstrukce pražského Clam-Gallasova paláce se podařilo v prostorách hlavního schodiště odkrýt původní nástěnnou výmalbu jeho stěn, zakrytou téměř po dvě století. Autory provedená stylová analýza a konfrontace s dobovými prameny umožnily jejich spolehlivé připsání Carlu Innocenzu Carlonimu, který malby vytvořil na základě kontraktu uzavřeného v květnu 1727. Carlo Innocenzo Carloni realizoval řadu nástěnných maleb v parádních prostorách celého západního palácového křídla, z nichž se ovšem podnes dochovala jen část. Autoři článku dále připomínají dobové inventáře Carloniho bozzet zachycující též některé náměty dochovaných i zaniklých Carloniho prací. Ty částečně napomáhají s ikonografickým určením čerstvě odkrytých maleb schodištní haly, jež není zcela jednoznačným. Z konfrontace uvedených soupisů se známými umělcovými realizacemi je zřejmé, že Carloni v Praze uplatněné náměty opakovaně použil i na dalších místech. Oproti tomu se tento malíř nejeví být autorem výzdoby místností východního křídla (včetně pozdější knihovny). Nově odhalené malby na stěnách umocňují mimořádně kvalitní, komplexní uměleckou výzdobu pozoruhodné schodišťové haly Clam-Gallasova paláce představující jeden z nejvýznamnějších výtvorů evropského vrcholného baroka.

Keywords

Journal

Year

Volume

69

Issue

3

Pages

310-324

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
unknown
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.30d53105-986e-46b2-8504-ca5197ec31ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.