Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 69 | 3 | 254-265

Article title

The end of style?

Authors

Content

Title variants

CS
Konec stylu?

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In 1996 a seminal book of critical art history was published titled Critical Terms for Art History (Robert S. Nelson, Richard Shiff /eds/, Critical Terms for Art History, Chicago 1996). But ‘style’, one of the key terms in art historiography, was not to be found among the entries. The 50-year-long predicament of style had thus come to an end, with the term being excluded from the list of contemporary-art and art-history terms in current use. Paradoxically, this took place at a time when the term style was just starting to gain significance in philosophy and other humanities. (Caroline van Eck, James W. McAllister, and Renée van de Vall, The Question of Style in Philosophy and the Arts, Cambridge 1995). ‘Philosophy of style’ was seen as a means of constructing the truth and, as such, entirely appropriate to the relativism and pluralism of postmodernism. In fact, the term style never completely disappeared from either of these disciplines. Nonetheless, its centre of gravity shifted to encyclopaedias and dictionaries (The Grove Dictionary of Art, 1996; Encyclopedia of Aesthetics, 1998; Metzler Lexikon Kunstwissenschaft, 2003; Ästhetische Grundbegriffe, Historisches Wörterbuch, 2003). The authors of the entries on style (Elkins, Lang, Locher, Brückle) did not simply interpret it as a term formerly used in academic disciplines, but pointed to its continuing importance and currency, and not just as an essential tool for establishing authorship for the needs of the art market. They focused particularly on its usefulness in contemporary art — postmodern art — and on stylistic pluralism. But that entailed a shift away from the modernist view of style as coherent expression and towards an instrumental and polyphonic conception of style. The question of whether ‘style’ was both appropriate and useful in contemporary art was decided in 2003 when the second edition of Critical Terms for Art History was published, which once again featured the term style. The author of the entry (Jaś Elsner) concluded as follows: ‘If we abandon it entirely, we do so at our peril.’
CS
V roce 1996 vyšla programová publikace kritického dějepisu umění Critical Terms for Art History. (Robert S. Nelson, Richard Shiff /edd./, Critical Terms for Art History, Chicago 1996). Jeden ze základních pojmů historiografie umění — pojem stylu — v ní však nenašel své místo. Znamenalo to, že půlstoletí trvající krize stylu nakonec vyústila v jeho vyřazení z živých, aktuálních pojmů umění a jeho dějin. Paradoxně se tak stalo v době, kdy se pojem stylu začal pokládat za mimořádně aktuální pro filosofii a další humanitní disciplíny. (Caroline van Eck, James W. McAllister, Renée van de Vall, The Question of Style in Philosophy and the Arts, Cambridge 1995). „Filosofický styl“ byl chápán jako prostředek konstruování pravdy a jako takový plně odpovídající relativismu a pluralismu postmoderny. Ani z uměnovědného diskursu se pojem stylu úplně nevytratil. Jeho těžiště se však přesunulo do oblastí encyklopedií a lexikonů. (Grove’s Dictionary of Art, 1996; Encyclopedia of Aesthetics 1998; Metzler Lexikon Kunstwissenschaft 2003; Asthetische Grundbegriffe, Historisches Worterbuch 2003). Autoři encyklopedického hesla (Elkins, Lang, Locher, Bruckle) styl interpretovali nejen jako pojem z minulosti vědní disciplíny. Naopak zdůraznili jeho přetrvávající důležitost a aktuálnost. A to nejen jako nenahraditelného nástroje znalectví potřebného pro umělecký trh. Vyzdvihli i jeho adekvátnost vůči soudobému umění — postmoderně a její stylové pluralitě. To si však vyžádalo nahradit modernistický koncept stylu jako koherentní exprese instrumentálním a polyfonním chápáním stylu. Proces ověřování užitečnosti stylového pojmu a jeho adekvátnosti dobovému umění byl završen v roce 2003 druhým vydáním Critical Terms for Art History, do kterého byl pojem stylu opětovně zařazen. Autor příslušného hesla (Jaś Elsner) konstatoval, že se bez pojmu stylu ani v současnosti nelze obejít.

Keywords

EN
style   art  

Journal

Year

Volume

69

Issue

3

Pages

254-265

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3187d344-f4c4-4f3e-97ff-cb8fd6606c39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.